Home » Zjavenie panny Márie

Zjavenie panny Márie

Svätostánok v mieste, kde sa zjavila Panna Mária.

15.9.2003 v blízkosti obce Malé Ozorovce v lese (v miestach, kde sa dedina vraj nachádzala pôvodne) sa reholnej sestre Agáte zjavila Panna Mária. V roku 2004 tu vybudovali oltár a svatostánok a organizujú sa tu vzdy 17. v mesiaci sväté omše. Trasa pokračuje pod obcou Dargov cez niekoľko vrcholov so zaujímavými skalnými útvarmi.

Veľký Žiar (708 m n.m.) je strmý kopec ukončený skalným bralom schovaným za vysokými bukmi. Niekedy na vrchole stála triangulačná veža a z vrcholu kopca bola viditeľnosť na celý Zemplin.