Home » Túry z klasifikácie

Túry z klasifikácie

Turistická klasifikácia je činnosť Klubu slovenských turistov zameraná na sústavné vykonávanie túry či už za účelom dosahovania turistickej výkonnosti alebo spoznávania Slovenska. V rámci spoznávania Slovenska sa série túr označujú ako Tématické turistické odznaky (TTO) alebo Oblastné turistické odznaky (OTO).


Som členom Klubu Slovenských turistov, kde pracujem ako klasifikátor. Podporujem viacdňovú turistiku, hlavne vo forme tématických turistických odznakov Cesta hrdinov SNP a Najvyššie vrcholy Slovenských pohorí. Každý rok organizujem niekoľkodenné túry v prospech oboch turistických odznakov. Ako klasifikátor organizujem túry v rámci týchto sérií:

  • TTO Cesta hrdinov SNP: základná turistická magistrála s dĺžkou 769 km, ktorá vedie od Duklianskeho priesmyku po Devín po červenej turistickej značke. Trasa je prevažne horská. Jej absolvovanie trvá 3 – 4 týždne a po jej splnení máš nárok na odznak v troch stupňoch zdarma.
  • TTO Najvyššie vrcholy Slovenských pohorí: cieľom je vystúpiť na najvyššie vrcholy 51 Slovenských pohorí. Po splnení podmienok máš nárok na odznak v troch stupňoch zdarma.
  • Výkonnostný odznak pešej turistiky (VOPT): akákoľvek organizovaná túra s dĺžkou aspoň 35 km alebo viacdňová túra s priemerom aspoň 30 km denne. Po absolvovaní 1000, 2000, 3000 km máš nárok na bronzový, strieborný resp. zlatý odznak zdarma.

Klasifikáciu podrobnejšie vysvetľuje táto stránka.