Home » Košická 35-ka

Košická 35-ka

Z dôvodu dopytu po diaľkových trasách v okolí Košíc pokračujeme od roku 2024 s obnovenou tradíciou túry Košická podkova, ktorá predstavovala čiastočne okružnú trasu okolo Košíc približne v tvare podkovy spolu s polovičnou a štvrtinovou trasou. Obnova tradície znamená, že každý rok pôjdeme spoločne na verejnú túru vo vopred stanovenom termíne. Túra bude dhá aspoň 35 km, aby sa dala považovať za výkonnostnú túru a zapísať do záznamníka Výkonnostný odznak pešej turistiky (VOPT). V cieli túry budem potvrdzovať záznamníky VOPT pečiatkou klasifikátora Košice.

Každý rok vymyslím novú 35+ km trasu. Všetky predošlé trasy ponechám na tejto stránke. Ak máš záujem prejsť tieto trasy opakovane za účelom ďalšieho záznamu vo záznamníka VOPT, môžeš každú predošlú trasu prejsť raz ročne, zaznamenať ju v GPX formáte a poslať mi záznam emailom na astern333@gmail.com. Záznam do VOPT záznamníka potvrdím na osobnom stretnutí po dohode.

Túra plánovaná na 3.8.2024

Trasa

Margecany Šľuchta Folkmarský kopecSedlo ZemičkyFolkmarská skala Turniská Sedlo pod Suchým vrchom Zlatoidské lúkyChata Lajoška Jahodná, chata Jahodná, kopec
35 km; +1487 m / –1271 m

Doprava

Štartujeme o 7:40 h v Margecanoch na stanici

Návrat

  • Autobusom o 17:58 h z Jahodnej, kopec do Košíc (AS – 18:22 h) alebo
  • autobusom o 18:55 h z Jahodnej, kopec do Margecian (ŽS – 19:22 h), možný prestup na os. vlak do Košíc

Popis trasy

Táto trasa spája nádherné miesta pri Košiciach. Začíname pomenovanými vyhliadkami nad Ružínom na svahu vrchu Šľuchta. Za Folkmarským kopcom, kde hraničia pohoria Čierna hora a Volovské vrchy, prídeme na výhľadovú Folkmarskú skalu nad obcou Kojšov. Za Sedlom Zemičky sa týčia v krasovej oblasti veže Turniská s jaskyňou Turniský tunel. Prejdeme na hrebeň Cesty Hrdinov SNP, možno si odpočinieme na Chate Lajoška a oficiálne skončíme na Jahodnej, chate. Nakoniec pôjdeme na autobus na Jahodnej, kopci.

Vyhliadka pod Šľuchtou
Folkmarská skala
Turniský tunel

Prvá trasa – Košická podkova

Trasa túry obchádza Košice z juhu východnou stranou na sever. Túra je určená pre turistické kluby aj širokú turistickú verejnosť, nakoľko ponúka niekoľko trás v dĺžke 9 – 36 km.

36 km trasa

Konečná električiek Važecká (Nad jazerom)KrásnaHeringeš kopecKošická Nová Vesvodojem pri LingoveZelený dvorŤahanovce obecvyhliadková veža/Košický hradČermeľHorný Bankov

Doprava na trasu

Trasa začína na zastávke MHD a konečnej električiek Važecká, Nad jazerom

18 km trasa

Zelený dvorŤahanovce obec/Železničná stanicavyhliadková veža/Košický hradČermeľHorný Bankov (druhá polovica 36 km trasy)

Doprava na trasu

Trasa začína na zastávke MDH Zelený dvor

9 km trasa

Ťahanovce Železničná stanicavyhliadková veža/Košický hradČermeľHorný Bankov (posledná štvrtina 36 km trasy)

Doprava na trasu

Trasa začína na konečnej zastávke MHD Železničná zastávka Ťahanovce

Spoločný cieľ

Bistro Horný Bankov (“U Ďuriho”)

Návrat

Autobusom MHD č. 14 do Košíc smerom k Lokomotíve

Popis trasy

Mestská časť Nad jazerom má názov odvodený od existujúceho jazera, ktoré je napájané spodnými vodami. Tvorí ju obytná paneláková zóna na štrkovom podloží a priemyselná časť. Na rekreáciu je určený lesopark medzi jazerami a riekou Hornád. Na okraji Hornádu je vybudovaný cyklistický chodník, ktorý umožňuje priame spojenie cyklistov do centra.

Mestská časť Krásna (v minulosti Krásna nad Hornádom) sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta Košice na oboch brehoch rieky Hornád. Prvá písomná zmienka obce sa datuje do polovice 12. storočia v súvislosti s postavením benediktínskeho kláštora, ktorý bol vysvätený v roku 1143. Obec si dodnes sčasti udržiava vidiecky charakter.

Kopec Heringeš je moderným Košickým sídliskom s panorámou Heringeš, ktorú predstavujú štyri etapy výstavby bytových domov a občianskej vybavenosti.

Košická Nová Ves sa nachádza vo východnej časti Košíc pri mestskej časti Dargovských hrdinov. V obci je postavený kostol zasvätený sv. Ladislavovi uhorskému kráľovi. Cez obec preteká Novoveský potok, ktorý je prítokom rieky Torysa.

Zelený Dvor je obľúbené miesto vo furčianskom lesoparku pre peších i motorizovaných návštevníkov z Košíc.

Ťahanovce obec je mestská časťou Košíc na západnom okraji Košickej kotliny, ktorá si dodnes zachovala vidiecky charakter. Dominantou Ťahanoviec je kostol sv. Anny postavený roku 1850. Stred Ťahanoviec tvorí rozšírená Ťahanovská ulica a hustou zástavbou obytných domov  na úzkych a dlhých parcelách.

Najvýznamnejšou riekou, ktorá preteká Košickou kotlinou je Hornád. Najhodnotnejšie brehové porasty rieky v Košickej kotline predstavujú zároveň najbohatší ekosystém v podmienkach strednej Európy. Pod Košicami preteká rieka Hornád otvorenou krajinou.

Na vrchole Hradová (466 m n.m.) v rámci strediska Hradová je vybudovaná Vyhliadková veža Hradová s výhľadom na Košice a široké okolie. Na jeho západnom svahu sa nachádza zrúcanina nedostavaného Košického hradu. Vznikol tu Areál Košického hradu o výmere okolo 10 ha, ktorého súčasťou je hradná scéna, prírodný amfiteáter a infocentrum. V lokalite sú vybudované štyri náučné chodníky: Človek a les, Lesné dreviny, Zvieratká v lese a Po stopách Košického hradu.

Čermeľská dolina (alebo Čermeľské údolie) je významná turistická lokalita Košíc. Dolinou preteká Čermeľský potok prameniaci na juhozápadnom svahu Vysokého vrchu. Dolina a potok sú pomenované podľa rastliny Čermeľa hájneho, ktorý tu rastie v hojnom počte. Nachádzajú sa tu významné turistické východiská mesta Košice – Čermeľ-Čermeľské údolie a Alpinka, ktoré spája Detská železnica.Horný Bankov je dôležitým rekreačným strediskom vzdialeným asi 3 km od mesta Košice pod vrchom Bankov (427 m n.m.). Oblasť dostala svoje pomenovanie podľa bankového prameňa. Bankov je obľúbeným výletným miestom Košičanov s množstvom ohnísk na opekanie, ktoré sa nachádzajú aj po celom okolí strediska.

Na Heringeši
Pri MHD Vyhliadkova veža
V cieli na Hornom Bankove