Home » O mojej turistike

O mojej turistike

Na obľúbenom mieste v Zádieli
Turistike som sa začal venovať, hlavne tej výkonnostnej, v Prahe a okolí, keď ma vytrénovali pražskí turisti – Ivana Čahojová, Martin Seman a ďalší. Rád na nich spomínam, keďže do Prahy často nechodím. Po usadení v Košiciach som si hneď vybral klub, kde som sa mohol spoľahnúť na to, že sa v ňom pravidelne konajú túry. Po pomerne krátkom období som začal organizovať klubové túry, najprv v okolí Košíc, neskôr vo vzdialenejších oblastiach.

Rád robím série túr na pokračovanie. Každá z týchto túr má svoju jedinečnosť a dušu. Prvou sériou boli Vodné toky v Košiciach a okolí. Tieto túry vyžadovali veľa prieskumu a v súčasnosti ich ponúkam ako individuálne túry Vodné toky v Košiciach a okolí. Medzi ďalšíe individuálne túry som zaradil sériu Vrcholy v okolí Košíc. K mojim sériam patria aj ročníkové túry ako Košická podkova a Pánska jazda.


Košické turistické kluby sú organizované v Klube turistov mesta Košice (KTMK). KTMK je súčasťou Klubu Slovenských turistov. V KTMK mám na starosti turistickú klasifikáciu pre región Košice.

Turistická klasifikácia je činnosť Klubu slovenských turistov zameraná na sústavné vykonávanie túry či už za účelom dosahovania turistickej výkonnosti alebo spoznávania Slovenska. V rámci spoznávania Slovenska sa série túr označujú ako Tématické turistické odznaky (TTO) alebo Oblastné turistické odznaky (OTO).

Veľmi rád organizujem túry v rámci klubu KST Košičan alebo pre kamarátov a pre verejnosť. Tieto túry zverejňujem na týchto stránkach, takže ich môžeš individuálne absolvovať alebo po dohode so mnou.

Som členom Klubu Slovenských turistov, kde pracujem ako klasifikátor. Podporujem viacdňovú turistiku, hlavne vo forme tématických turistických odznakov Cesta hrdinov SNP a Najvyššie vrcholy Slovenských pohorí. Každý rok organizujem niekoľkodenné túry v prospech oboch turistických odznakov. Ako klasifikátor organizujem túry v rámci týchto sérií:

  • TTO Cesta hrdinov SNP: základná turistická magistrála s dĺžkou 769 km, ktorá vedie od Duklianskeho priesmyku po Devín po červenej turistickej značke. Trasa je prevažne horská. Jej absolvovanie trvá 3 – 4 týždne a po jej splnení máš nárok na odznak v troch stupňoch zdarma.
  • TTO Najvyššie vrcholy Slovenských pohorí: cieľom je vystúpiť na najvyššie vrcholy 51 Slovenských pohorí. Po splnení podmienok máš nárok na odznak v troch stupňoch zdarma.
  • Výkonnostný odznak pešej turistiky (VOPT): akákoľvek organizovaná túra s dĺžkou aspoň 35 km alebo viacdňová túra s priemerom aspoň 30 km denne. Po absolvovaní 1000, 2000, 3000 km máš nárok na bronzový, strieborný resp. zlatý odznak zdarma.

Klasifikáciu podrobnejšie vysvetľuje táto stránka.


Aktuálne sa snažím pokryť väčšinu roka pravidelne mojimi túrami s rôznym tématickým zameraním. Medzi ne patria objavné túry v Slovenskom krase, jesenné túry v okolí Košíc a iné. Mojim cieľom nie je len kvantita, ale skôr jedinečnosť ponúkaných túr a ponúkanie alternatívnych trás v známych oblastiach.

Medzi moje obľúbené miesta v prírode patria Vysoké Tatry, ktoré sú úchvatné. Navštevujem ich však menej kvôli množstvu turistov a môjmu širokého zameraniu v oblasti turistiky. V poslednej dobe môjmu srdcu najviac prirástol Slovenský kras, ktorý postupne objavujem. Malá obec Háj je mojim najobľúbenejším východiskom pre túry v Slovenskom krase. Úplne najobľúbenejšie miestom v prírode mám v starom jabloňovom sade v blizkosti vyvieračky Miglinc na Jasovskej planine. Ako ste sa mohli presvedčiť a aj určite sa presvedčíte, Jasovská planina má ešte veľa zaujímavých zákutí, ktoré Vám rád na spoločných túrach ukážem.

K mojim najväčším výzvam patrila organizácia 66. celoslovenského zrazu KST, ktorý sme organizovali v roku 2018 v Košiciach. Napriek intenzívnej príprave zrazu sa vo mne striedali dobré pocity i obavy, či zraz zvládneme. Keď prišiel deň D, či skôr týždeň T, ukázali sa obavy zbytočné, keďže zraz dopadol nadmieru dobre.

Napriek množstvu realizovaných a plánovaných túr si chcem stále zachovať pokoru. Prírodu nemusíme stále dobíjať a keď už, tak myslím na to, že aj ona si potrebuje niekedy oddychnúť a že vyhrať nad ňou sa úplne nedá. K mojej pokore prispieva každoročná túra k mohylke pod Lajoškou na pamiatku zosnulých. Príroda je silnejší živel než schopnosti človeka a žiaľ v súčastnosti aj ďalším miestom pre šíriacu sa komerciu. Kým však budem vládať a budem mať nadšenie, budem prírodu rád navštevovať s ľuďmi blízkymi a podobnej nátury.