Home » Veľké Zádielske dobrodružstvo

Veľké Zádielske dobrodružstvo

Zádielska chata sa nachádza nad Zádielskou tiesňavou

Od konca obce Zádiel vedie spevnená cesta cez Zádielsku tiesňavu, ktorá končí pri verejnej Zádielskej chate. V tiesňave sa nachádza veľa jaskýň a napriek strmým svahom, niektoré sú relatívne bezpečne prístupné pre výkonných turistov. Okrem Blatnického potoka môžeme v tiesňave obdivovať skalnú scenériu – Pioniersku vežu, Ostnatú vežu, Sokoliu veža, Zelenú stenu, Čertovu stenu, Cukrovú homoľu (výška 105 m), vežu Mních a skalný útvar Zmývač krvi. Potom vstúpime do Zádielskej doliny, prejdeme sa okolo Zádielskej chaty a nad ňou vystúpame strmo žľabom na Zádielsku planinu. Pri výstupe narazíme na Zádielsku jaskyňu a niekoľko vyhliadok na Borčiansku planinu.

Trasa

ZádielZádielska tiesňava Zádielska chata – Zádielska dolinaZádielska jaskyňaNCH Horné lúky NCH Zádielska tiesňavaZádiel
12,5 km; +720 m / –720 m

Doprava

Odchod os. vlakom zo ŽS KE o 6:32 h do obce Moldava n/B s prestupom na autobus do obce Zádiel. Výstup o 7:48 h.

Návrat autobusom o 15:18 h zo Zádielu do Košíc. Výstup o 16:30 h.


Zaujímavosti na trase

NPR Zádielská tiesňava je súčasťou Zádielskej doliny, je dlhá 3,8 km a nachádza sa medzi obcou Zádiel a pod vrchom Havrania skala. Tiesňava je miestami len 10 m široká a jej vápencové steny dosahujú výšku až 310 m. Z kamenných útvarov zaujme svojim tvarom hlavne 105 metrov vysoká Cukrová homoľa, ktorá je najvyšším vežovitým skalným útvarom na Slovensku. V tiesňave nás bude sprevádzať zvuková kulisa Blatnického potoka s malými kaskádami a vodopádmi.

Po vstupe do Zádielskej tiesňavy uvidíme vypínajúce sa strmé bralá bielych triasových vápencov, medzi ktorými dominuje vpravo Orlia bašta. Vľavo zasa vidíme masív Pionierskej veže. Keď sa tiesňava zúži na cca 15 m, dostaneme sa pod Ostnatú vežu, nad ktorou s prevýšením 300 m vyčnievajú štíty Sokolej veže. Na protiľahlej strane môžeme vidieť skalný útvar Zelenú stenu nazvanú podľa krovitých trsov zeleného brečtanu popínavého. Za skalou sa pohľad otvára do veľkého skalného žľabu uzavretého Trojuholníkovou stenou. V strednej časti tiesňavy za väčšou pravotočivou zákrutou sa nachádza kolmá Čertova stena s výškou 80 m. Okolo zubatého útvaru Kozí chrbát prídeme k dominante tiesňavy – Cukrovej homoli. Následne prechádzame cez Rajskú bránu širokú len 6 m. O niečo vyššie vidíme Malý a Veľký vodopád. Nad ním vpravo cesta obchádza skalný val zvaný Bariéra a Trojkráľový hrebeň. Keď sa tiesňava stáča doľava, vpravo sa vynára široký skalný hrebeň s vežičkami. Pred nimi je niekoľko skalných solitérov s dominantnou Neväzyho vežou, ľudovo nazývanou Mních. V závere tiesňavy prechádzame úžinou so skalným útvarom vpravo s názvom Zmývač krvi.

Kráľovská jaskyňa (420 m n.m.) je najznámejšia jaskyňa v Zádielskej tiesňave, nie však najväčšia. Má dĺžku 17 m a korózny pôvod. Leží vo východnom svahu Zádielskej tiesňavy, resp. v západnom svahu Zádielskej planiny, v nadmorskej výške 420 m n. m. Spája sa s ňou legenda o uhorskom kráľovi Belovi IV, ktorý sa tu údajne ukrýval po prehratej bitke pri Mohipuszte v roku 1241.

Dĺžka: 17 m; GPS:N 48°37.72883′ E 20°49.90182′

Tunel pod Cukrovou homoľou (415 m n.m.) tvorí jednoduchá horizontálna, zo severu aj z juhu otvorená chodba, ktorá prechádza masívom Cukrovej homole približne v tomto smere. Excentricky vzhľadom na južný vchod sa otvára neďaleko neho ďalší, úzky puklinovitý vchod. Morfologicky má hlavná chodba meandrovitý charakter, esovito sa ohýba, avšak jej vznik nesúvisí s činnosťou vodného toku. Prvý vchod má tvar zaobleného trojuholníka s rozmermi 1,2 m × 4,5 m, vstupné abri je vysoké 10 m. Druhý vchod má rozmery 0,8 m × 4,5 m.

Dĺžka: 17 m; GPS:N 48°37.72613′ E 20°49.88137′

Dolná jaskyňa v Zmývači krvi (525 m n.m.) je tvorená vysokou úzkou puklinovitou chodbou smerujúca na JV, stúpajúcou a vzápätí vyznievajúcou. Pri báze v najužšom mieste je 0,15 m široká. Výška pukliny je približne 6 m; približne 3 m od vchodu je v jej najširšom mieste široká 1 m. Vchod sa nachádza približne 3 m nad bázou poruchy (resp. skalnej steny). Rozmery vchodu sú 4,5 m × 0,5 m.

Dĺžka: 4,5 m; GPS:N 48°38.04432′ E 20°49.58250′

Zádielská jaskyňa (675 m n.m.) je tvorená mohutnou, vysokou (15 – 20 m), rozsadlinovitou chodbou, ktorá je tretím objemovo najväčším priestorom planiny. Vchod má trojuholníkovitý tvar 3 x 2,5 m (v x š) a je značne postihnutý rútením a zvetrávaním. Za rovinou vchodu sa vytvoril najširší priestor v jaskyni (4 x 6 m). Približne 12 m od vchodu je situované ústie 7 m hlbokej priepasti, ústiacej do spodných častí chodby. V pristropných častiach sa vďaka rúteniu a priblíženiu stien vytvoril horolezecky zdolateľný pseudohorizont. Jaskyňa sa zvažuje na SZ, postupne sa svetlosť zmenšuje a v závere vyznieva neprielezným pokračovaním. Vo vchode sú sedimenty a lístie. Sintrová výzdoba je izolovaná na spodnej časti južnej steny a tvorí ju mäkký sinter. V jaskyni prúdi studený vzduch.

Dĺžka: 60 m; GPS:N 48°38.76937′ E 20°48.80082′