Home » Žabia skala a Kobylia hora

Žabia skala a Kobylia hora

Banícky kríž nad Zlatou Idkou

Žabia skala je najväčší komplex skalného masívu nachádzajúceho sa v Harklovskej rázsoche Volovských vrchov. Na vrchole sa nachádza malá jaskyňa, do ktorej je možné sa spustiť. Kobylia hora je zalesnený vrchol na hrebeni k vrcholu Harklov. Na vrchole sa nachádza vysielač televíznych a rozhlasových signálov. Neďaleko sa nachádza kostol sv. Anny. Všetky tieto zaujímavosti sú v dosadu obcí Poproč a Zlatá Idka.

Kobylia hora je zalesnený vrchol na hrebeni k Harklovu. Na vrchole sa nachádza vysielač televíznych a rozhlasových signálov. Banícky kríž bol postavený roku 1949 baníkmi zo Zlatej Idky. Chata Anička je jedna z poľovníckych chát v okolí. Sú tu lavičky, ohnisko, studnička. Miesto je stvorené na oddycha trasy na túry.

Kult sv. Anny v baníckych oblastiach Európy bol rozšírený už v stredoveku. Pri velkolepej stavbe nového – barokového – kláštorného komplexu v Jasove, pravdepodobne v roku 1750 vybudovali aj na tomto mieste barokovú kaplnku, zasvätenú sv. Anne. Veriaci sa tu schádzali pätkrát v roku: 26. júla na sviatok patrónky: sv. Anny, 1. mája na začiatok mariánskeho mesiaca, v nedeľu v oktáve sviatku Panny Márie tzv. Klasovej, 15. augusta na sviatok Nanebovzatia Panny Márie a na sviatok Povýšenia sv. Kríža.

Jasovskí premonštráti sa dlhodobo starali o údržbu kaplnky. Po zrušení premonštrátskeho rádu reformami Jozefa II. sa od roku 1787 dostala kaplnka do správy farnosti v Rudníku, kam dodnes patrí. V roku 1823 postavili za kaplnkou sochu sv. Jána Nepomuckého.