Home » Za Dziaka po leše

Za Dziaka po leše

Výhľad na Vysoké Tatry z Rešetky

Túra vedie cez niekoľko náučných chodníkov pri dedinách neďaleko Prešova. Za Dziaka je oddychová zóna pomenovaná po učiteľovi Alexandrovi Dziakovi. Zóna začína v Klenove pri kultúrnom dome smerom k cintorínu. V kultúrnom dome sídlila škola a hrali sa tu divadelné hry. Na trase je niekoľko ďalších zaujímavostí – prírodná rezervácia Dunitová skalka, Rešetka – výhľad na Tatry a priepasť Pukavica.

Trasa

Klenov, rázc.Za DziakaKlenov, kríž Za Zajačou horouSedliceDunitová skalkaRešetkaBajerov
14,9 km; +282 m / –498 m

Doprava

Odchod autobusu o 7:00 h do Prešova (7:30 h). Prestup na autobus o 7:35 h do Klenova, rázc. (8:31 h).

Návrat autobusom o 16:49 h z Bajerova, rázc. Žipov do Prešova (17:12 h). Prestup na autobus o 17:50 h do Košíc (AS KE – 18:20 h).


Zaujímavosti na trase

Obec Klenov bola postavená ako radová výstavba v údolí, kde sa schádzajú viaceré pramene potoka Sopotnica. V strede obce sa nachádza gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, ktorého dominantnou súčasťou je drevená zvonica. Centrum obce dopĺňa ešte budova kultúrneho domu, cestou okolo ktorého sa dostanete na miestny cintorín.

Dunitová skalka je prírodná rezervácia pri v Sedliciach, nachádzajúca sa v nadmorskej výške 500 metrov. Úradne bola zriadená v roku 1964 a má plochu 0,35 hektára. Jej význam spočíva vo vzácnom výskyte horniny dunit s typickými hadcovými rastlinnými spoločenstvami. Podľa miestneho, šarišského názvoslovia, oblasť tejto lokality miestni poznajú najmä pod pomenovaním “Kamena“.

Rešetka je vrchol, z ktorého sa za pekného počasia naskytne nádherný pohľad na biele vrcholky Vysokých Tatier, ktere jsou odtiaľ vzdialené približne 70 km vzdušnou čiarou pod azimutom cca 298 o. Na vrchole sa nachádza triangulačný bod.

Priepasť Pukavica rozsadlinová, vytvorená vo vápnitých zlepencoch nad dedinkou Bajerov je pomerne neznáma. Jej dĺžka je 27 m a hĺbka je 8 m. Vchod je čiastočne zavalený, okolo sú zvyšky ohrady.

Dĺžka: 27 m; hĺbka: 8 m