Home » Vystúp najvyššie vo Volovských vrchov

Vystúp najvyššie vo Volovských vrchov

Na Zlatom stole sme trochu zmokli

Najvyšším vrchom Volovských vrchov je Zlatý stôl. Vrchol neleží na hlavnom hrebeni Volovských vrchov. Podľa ľudovej povesti obedoval na vrchole uhorský kráľ Matej Korvín a aj preto sa ľudovo nazýva Kráľov stôl. Pri zostupe z vrchola si môžeš skrátiť cestu cez Teréziansku štôlňu. Jedná sa približne o dvojkilometrový tunel, ktorý tesali skoro 26 rokov a dokončili ho v roku 1794. Štôlňa slúži ako zdroj vody pre obec Smolník.

Trasa

Stará VodaZlatý stôlPriechodový kanál (Tereziánska štôlňa)Smolník
18,8 km; +1137 m / –1071 m

Doprava

Odchod os. vlakom zo ŽS KE o 7:27 h do Margecian s prestupom na os. vlakom do Starej Vody. Výstup o 8:50 h.

Návrat autobusom o 15:49 / 17:00 h zo Smolníka do Košíc (17:30 / 18:40 h)


Zaujímavosti na trase

Zlatý Stôl sa vypína sa medzi obcami Stará Voda, Henclová, Úhorná a Smolník. Vrch je takmer celý zalesnený jedľovo-smrekovým lesom a ponúka len obmedzený výhľad. Na rozsiahlom vrchole Zlatého stola sa nachádza železobetónový pilier, ktorý bol postavený v 30. rokoch 20. storočia ako bod trigonometrickej siete I. rádu. Taktiež sa tu nachádza informačná tabuľa osadená profesionálnym fotografom Murom Mironom Jesenskym, ktorá poskytuje návštevníkom podrobné informácie o vrchole.

Terézianska štôlňa je približne dvojkilometrový tunel, ktorý tesali skoro 26 rokov a dokončili ho v roku 1794. Štôlňou sa privádzala voda z údolia Bystrého potoka do Smolníckej doliny. Štôlňa je vysoká približne 1,9 metra, ale nachádzajú sa tu úseky s výškou len 1,6 metra (treba dávať pozor na hlavu). V súčasnosti voda preteká po dne potrubím a slúži ako zdroj vody pre obec Smolník. Na dne štôlne sa nachádza malá hladina vody. Štôlňa je priechodná vďaka železobetónovému chodníku, ktorý vedie celou štôlňou. Obe strany štôlne sú osadené plechovými dverami. Miestami je vystužená podperami. V štôlni žijú vzácne netopiere, ktoré tu aj zimujú. Na prechod štôlňou je vhodné si vziať baterku, teplejšie a nepremokavé oblečenie. Prechod štôlňou trvá približne 30 až 45 minút.