Home » Vyhliadky zo stredu Malých Karpát

Vyhliadky zo stredu Malých Karpát

Slovenská vlajka na vrchole Geldek

Rekreačné miesto Zabité, horáreň bude štartom pre všetkých tých, ktorí budú chcieť zrelaxovať v kľude krásnej prírody Malách Karpát. Navštívime zákutia, pokocháme sa výhľadmi do dolín a na opačné kopčeky pohoria. Prvým vrchom bude dvojvrchol Geltek, ktorého názov je odvodený od pôvodného nemeckého pomenovania “Zlatý kút”, keďže sa tu kedysi nachádzalo pod povrchom zlato. Druhou častou dvojvrcholu bude Jelenec – nepísaný stred Malých Karpát. Výhľady z Jelenca prekonajú kohokoľvek očakávania. Potom sa vrátime dosť späť na východ na vrchol Egreš s takmer kruhovým výhľadom. V závere túry prídeme na skalnatý vrchol Skalka s krížom a po hrebeni na vrchol Zrkadlisko. Po zvážnici zídeme dole na štart.

Trasa

Zabité, horáreňGeldekJelenecEgreš (nepovinne) – SkalkaZrkadliskoZabité, horáreň
11,6 km; +671 m / –671 m

Doprava

Autom do Zabité, horáreň

Návrat autom zo Zabité, horáreň


Zaujímavosti na trase

Kuchynsko-orešanský kras je jedna z ôsmich krasových oblastí Malých Karpát. Vyvinul sa v severnej časti Pezinských Karpát medzi obcami Kuchyňa a Horné Orešany na vápencoch a dolomitoch tzv. vysockej série, patriacej ku krížňanskému príkrovu. Striedajú sa tu krasové (rôzne druhy vápencov) i nekrasové horniny (bridlice a zlepence karpatského keupru), čo limituje vývoj krasových foriem. Z povrchových krasových foriem sa tu vyvinuli škrapy, krasové jamy, ponory a vyvieračky. V podzemí sú jaskyne a priepasti, zatiaľ s max. dĺžkou 60 metrov.