Home » Vyhliadky nad Hačavou

Vyhliadky nad Hačavou

Vyhliadka nad Zádielskou dolinou

Hačava je malebná dedinka vo východnej časti Slovenského krasu. Okolo tejto obce vedie relatívne krátka a nenáročná trasa po cyklotrase aj značenej trase cez sedlo Bez vody. Pri trase sa nachádzajú dve vyhliadky, jedna nad obcou, druhá pri Plošnej. V závere trasy môžeš navštíviť pomerne známu Hačavskú jaskyňu, ihrisko “horská liga”, cintorín a kostol.

Trasa

Hačavavyhliadka Za skalou vyhliadka nad Zádielskou dolinou Bezvody Hačavská jaskyňa Hačava Krulova baňa Hačava
11,2 km; +350 m / –350 m

Doprava

Stretnutie s autami o 8:30 h v Hačave na otočke autobusu

Návrat autami z Hačavy


Zaujímavosti na trase

Obec Hačava sa nachádza na konci Hájskej doliny vo výške 650 m vo východnej časti Slovenského krasu. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1345. Prví obyvatelia boli baníci nemeckého pôvodu a prišli sem v druhej polovici 14. storočia. Neskôr sa prisťahovali rusínski pastieri, ktorí vytvorili dnešnú formu dediny a celého okolia. Zaoberali sa s pasením, drevorubačstvom, výrobou sediel, tažbou železnej rudy a výrobou dreveného riadu. Dnes v obci dominuje slovenská národnosť. Obec ležala v oblasti, kde sa hranice Turnianského panstva stýkali s hranicami majetku Jasovského kláštora a mesta Smolník. V obci sa zachovali nádherné pôvodné drevenice, ktorá sa radia medzi najzaujímavejšie pozoruhodností v oblasti. Dnes už ustupujú novým chalupám. Okolité planiny, horné lúky a krasové útvary sú príťažlivé pre turistiku. Vedú tu viaceré turistické trasy a jedna cyklistická, ktorá spája Hájsku dolinu, Zádielsku planinu a Zádielsku dolinu. V Hačave začína náučný chodník Horné Lúky, ktorý sa končí nad Zádielskou tiesňavou. Asfaltová cesta do Hačavy pôvodne končila pri Čertovom moste. Ked bol v roku 1972 prechod za pomoci trhavín rozšírený, mohla byt cesta dokončená až do obce. Dnes je tu obľúbená chalupárska lokalita.

Hačavska jaskyňa je nazývaná aj Zbojnícka alebo Partizánska jaskyňa. V roku 1995 bola jaskyňa vyhlásená za prírodnú pamiatku. Otvor jaskyne sa nachádza pod skalným útesom na škrapovom poli vo výške 795 m n.m. Dĺžka jaskynných priestorov je 202 metrov. Jaskyňa má zvetranú sinitrovú a kvapľovu výzdobu.

Dĺžka: 202 m