Home » Vyhliadky Horného vrchu na všetky strany

Vyhliadky Horného vrchu na všetky strany

Pohľad z Drienovca na Žľab

Na nádherný vrchol Drieňovec sa dá ísť až z Jablonova nad Turňou. Najprv vyjdeme na Horný vrch a jeho vyhliadku Kukudičova skala. Po Hornom vrchu sa prejdeme k Mútnej studni. Z nej zídeme k južnému svahu Drieňovca. Na vrchol vyjdeme tou najľahšou stranou, aby sme našli Veľkú aj Malú Veternú priepasť. Trasa prechádza lesom, medzivrcholmi, lúkami a škrapovými poliami. Na východnej strane vrcholového hrebeňa sa nachádza vyhliadka s pohľadom na vrch Žľab a obec Kováčová. Z najvyššieho vrchu Drieňovca zídeme strmo dole do obce Drnava.

Trasa

Jablonov n.T. Kukudičova skala Lipový most Mútna studňa Drieňovec Veterné priepasti Drnava
11,1 km; +967 m / –850 m

Doprava

Odchod autobusu z AS KE o 6:55 h do Moldavy n/B, mesto (7:38 h). Prestup na autobus do Jablonova n/T, rázc. (8:12 h).

Návrat autobusom o 14:32 / 16:08 h z Drnavy do Košíc s prestupom v Krásnohorskom Podhradí alebo Lipovníku, rázc. a Moldave n.B (16:35 / 17:59 h)


Zaujímavosti na trase

Horný vrch je planina Slovenského krasu s výrazne vymedzenými hranicami, ktoré ju ohraničujú z troch strán. Na juhu jeho skalnaté stráne klesajú strmo do Turnianskej kotliny, na severe je ohraničená dolinou Čremošnej. Jej východné ohraničenie je tvorené prudkými zrázmi mohutnej Zádielskej doliny a svahmi Blatnickej doliny. Západné ohraničenie Horného vrchu je tvorené Jablonovským sedlom nazývaným tiež Soroška. Planina je pokrytá hustými a zväčša listnatými lesmi. Nie sú tu tak rozľahlé krasové lúky ako majú napríklad Silická alebo Plešivecká planina. Nachádza sa tu však viacero veľkých horských lúk a plošne malých na seba nadväzujúcich lúk. Na južnom okraji planiny Horný vrch v blízkosti obce Hrhov sa nachádza výhľadová plošina s miestami takmer terasovitou horskou lúkou nazývaná ako Vyhliadka nad Hrhovom. Na planine sa nachádzajú početné hlboké priepasti a vyvieračky. Na Hornom vrchu je evidovaných až 250 jaskýň a priepastí. Hustota závrtov tu nie je taká veľká ako na ostatných planinách. Závrty sú najlepšie vyvinuté najmä v južnej polovici západnej časti Horného vrchu. Medzi významné vrchy planiny patrí Drieňovec (804 m.n.m).

Mútna studňa je upravený prameň, pri ktorom stál kedysi košiar a ovčiareň s ubytovaním pre pastierov. Z tej ostali už len rozváľané múry. Prameň je relatívne výdatný, vysychá azda len v najhorúcejšom lete pri dlhej absencii dažďov. Voda v ňom je však často verná názvu studne.

Drieňovec (804 m n. m.) je dvojitý vrch vypínajúci sa nad západ od obce Kováčová. Zo severu vedie k vrchu z obce neznačený chodník lúkami a lesom, ktorá už má nádych pralesa. Z juhu sa dá vystúpiť na vrchol na etapy na viac–krát, aby sme sa vyhli strmým úsekom a urobili si z výstupu malú “expedíciu”. Vrchol je zalesnený, avšak dá sa zísť strmo trochu nižšie na západnú stranu, kde sa odkryje výhľad na obec Drnava.

Na hornom okraji južnej lúky vrchu sa nachádza priepasť Veľká veterná diera s hĺbkou 130 m.

Hĺbka: 130 m; GPS: N 48°38.34798′ E 20°41.13337′

Asi 50 m pod vrchom sa nachádza Malá veterná priepasť s hĺbkou “len” 34 m.

Hĺbka: 34 m; GPS: N 48°38.39887′ E 20°40.50187′

Na hrebeni sa nachádza skalnatá vyhliadka s výhľadom na Volovské vrchy a obec Kováčová. Hneď pred vyhliadkou je malé prepadlisko.

GPS: N 48°38.40048′ E 20°41.52948′