Home » Vyhliadka na všetko

Vyhliadka na všetko

Výhľad na Vysoké Tatry z Matky Božej

Matka Božia (860 m n.m.) je vrch, ktorý pôvodne vytváral s Medveďou hlavou prapôvodnú plošinu. Zo strmých skalnatých výbežkov na severovýchodných stráňach sú veľmi zaujímavé pohľady na pol Slovenska – Kráľovu hoľu, Vysoké Tatry a Tomášovský výhľad. Na vyhliadku je najrýchlejší prístup od Novoveskej Hute.

Trasa

Novoveská HutaMedvedia hlavaSedlo Medvedia hlava – objatie – Matka BožiaBikšova lúkaKošiarny briežokVčelinecSmižany
12,2 km; +519 m / –579 m

Doprava

Odchod Ex vlakom zo ŽS KE o 7:07 h do Spišskej Novej Vsi s prestupom na autobus do Novov. Huty, Medvedia dolka. Výstup o 8:30 h.

Návrat os. vlakom zo Spišskej Novej Vsi o 15:03 / 17:09 h do Košíc (16:33 / 18:33 h)


Zaujímavosti na trase

Novoveská Huta je v listinách mesta Spišská Nová Ves uvádzaná po prvý raz už v roku 1833 ako banská osada, patriaca mestu. Už v stredoveku sa tu ťažila medená ruda – chalkopyrit. Baníctvo bolo založené na dobývaní približne 6 kilometrov dlhého zoskupenia mierne k juhu uklonených žilných ložísk s úklonnou hĺbkou okolo 300 metrov. Prevládalo chalkopyritové zrudnenie s lokálnym zastúpením tetraedritu, v južnej často banského poľa sa vyskytoval aj siderit.

Lesnícky náučný chodník Diana predstavuje peknú prechádzku po lesníckom náučnom chodníku, ktorý má päť informačných stanovíšť. Všímaj si krásne majestátne jedle. Na prvej zastávke náučného chodníka a z informačnej tabule sa možeš dozvedieť ako vzniká les. Celý chodník má dĺžku cca 2 km a prejdeš ho asi za 90 minút.