Home » Výhľady pri Bujanove III

Výhľady pri Bujanove III

Pohľad z vyhliadky na Sivec

Západne od železničnej zastávky Ružín sa nachádza rozložitý vrchol Bujanov. Na svahoch JV od vrchu vedú okrem lesných ciest aj spevnené cesty k chatám. V oblasti sú viaceré lúky a jedna vyhliadka na Sivec. Južne od Bujanova je umiestnená kruhová lesná škôlka. Tvarom tak pripomína pristávaciu plochu UFO. Trasa túry kopíruje Ružín a pod vyhliadkou Mokoš strmo klesá k Ružínu. Potom sa cez Margecansky tunel dostaneme k bývalej obci Rolova Huta.

Trasa

Ružín – vyhliadka na Sivec – lesná škôlka Bujanov – pod Bujanovskou dubinou – Margecansky tunel Rolova Huta
14 km; +698 m / –663 m

Doprava

Odchod os. vlakom zo ŽS KE o 7:17 h do stanice Ružín

Návrat os. vlakom o 14:06 h z Rolovej Huty do Košíc. Príchod na ŽS o 14:41 h.


Zaujímavosti na trase

Rekreačná oblasť Ružín leží v severovýchodnej časti Slovenského rudohoria v doline Hornádu, pri vyrovnávacej nádrži Malá Lodina nazývanej aj ako Ružín II. Nachádza sa tu železničná zastávka Ružín, ktorá leží medzi stanicou Malá Lodina a zastávkou Margecany. Pôvodná obec zanikla v roku 1969 v súvislosti s výstavbou vodného diela Ružín. V súčasnosti sa v tejto turistickej lokalite nachádza chatárska oblasť, ktorá je dobrým východiskom na turistiku do okolia. Z prírodných zaujímavostí sa v tejto rekreačnej oblasti sa nachádzajú rozsiahle podhorské a kosné Ružínske lúky a lúky pod Sivcom.

Margecansky tunel nazývany aj ako Rolovský tunel alebo Starý Bujanovský tunel  je dlhý okolo 430 m. Nachádza sa za bývalou obcou Rolová Huta, ktorá sa v roku 1960 administratívne spojila s obcou Margecany. Väčšina obce Rolová Huta bola asanovaná z dôvodu výstavby vodnej priehrady Ružín. Margecansky tunel bol postavený na jednokoľajovej trati Košicko-bohumínskej železnice uvedenej do prevádzky v roku 1872. Tunel sa prestal pre železničnú dopravu používať v roku 1955, keď sa dala do prevádzky nová dvojkoľajná Trať družby. Tunel je výnimočný tým, že takmer polovica z celej dĺžky tunelovej rúry nemá obmurovku a jeho steny tvoria iba samotné opracované skaly. Nachádzajú sa v ňom 3 bezpečnostné výklenky, umiestnené striedavo po jeho stranách. Po odstránení koľajníc bolo dno tunelovej rúry vybetónované. Po odstránení koľajníc bolo dno tunelovej rúry vybetónované. V roku 2018 bolo v rámci projektu „Margeciansky tunel, otvorená galéria“ v tunely nainštalované osvetlenie v celej jeho dĺžke. Pri jeho vstupnom portáli tu bola umiestnená informačná tabuľa, ktorá poukazuje o histórii a technických parametroch tunela.