Home » Výhľady pri Bujanove II

Výhľady pri Bujanove II

Výhľady z Čučoriedkovej skaly

Pod obcou Klenov sa nachádza vyhliadková Čučoriedková skala. na JV od nej je lúčný vrchol Bystrá a ešte južnejšie vrchol Kozinec. Trasa ďalej pokračuje klesaním ku chatovej osade Kozinec a cez starý Margecanský tunel do Rolovej huty.

Trasa

Klenov – Čucoriedková skala – Bystrávrch Kozinec – chatová osada Kozinec – Rolova Huta
11,5 km; +422 m / –670 m

Doprava

Odchod os. vlakom zo ŽS KE o 9:17 h do Margecian s prestupom na autobus do Klenova, PDP. Výstup o 10:08 h.

Návrat os. vlakom o 16:20 h z Rolovej Huty do Košíc. Príchod na ŽS o 16:53 h.


Zaujímavosti na trase

Národná prírodná rezervácia Bujanovská dubina bola vyhlásená v roku 1966. Jej územie sa nachádza vrch Bujanov (757 m n.m.), kóta 756, kóta 755, okolité svahy a vyhliadky na Ružín. Pôvodný názov rezervácie bol Bujanov a až neskôr bol premenovaný na súčasný Bujanovská dubina. V rezervácii sa nachádzajú pralesné zvyšky. Je to jedna z najvýznamnejších lokalít duba zimného na Slovensku, s mimoriadne kvalitnou stromovou zásobou. Oproti vrchu sa nachádza vrchol Šľuchta.

Margecansky tunel nazývany aj ako Rolovský tunel alebo Starý Bujanovský tunel  je dlhý okolo 430 m. Nachádza sa za bývalou obcou Rolová Huta, ktorá sa v roku 1960 administratívne spojila s obcou Margecany. Väčšina obce Rolová Huta bola asanovaná z dôvodu výstavby vodnej priehrady Ružín. Margecansky tunel bol postavený na jednokoľajovej trati Košicko-bohumínskej železnice uvedenej do prevádzky v roku 1872. Tunel sa prestal pre železničnú dopravu používať v roku 1955, keď sa dala do prevádzky nová dvojkoľajná Trať družby. Tunel je výnimočný tým, že takmer polovica z celej dĺžky tunelovej rúry nemá obmurovku a jeho steny tvoria iba samotné opracované skaly. Nachádzajú sa v ňom 3 bezpečnostné výklenky, umiestnené striedavo po jeho stranách. Po odstránení koľajníc bolo dno tunelovej rúry vybetónované. Po odstránení koľajníc bolo dno tunelovej rúry vybetónované. V roku 2018 bolo v rámci projektu „Margeciansky tunel, otvorená galéria“ v tunely nainštalované osvetlenie v celej jeho dĺžke. Pri jeho vstupnom portáli tu bola umiestnená informačná tabuľa, ktorá poukazuje o histórii a technických parametroch tunela.