Home » Výhľady nielen nad Trebejovom

Výhľady nielen nad Trebejovom

Skalka nad Trebejovom

Úzky pás lesa medzi Družstevnou pri Hornáde a Obišovcami na východ od Hornádu sa zdá byť nenápadný, je však plný zaujímavosti. Začneme výstupom ku krížu nad Družstevou pri Hornáde. Pori hrebi sa presunieme k druhej vyhliadke – Skalke nad Trebejovom. Čiastočne prejdeme po Lemešanskej špacírke a v poza lom nad Trebejovom a v blízkosti južného okraju Kysaku vyjdeme už na tretiu vyhliadku na trase. Popri chatovej osade zídeme do cieľa v Kysaku.

Obec Lemešany v spolupráci s občianskym združením Záhrada Pohybu vyznačila v roku 2019 trasu náučného chodníka Lemešanská Špacírka, ktorý má 4 okruhy (červený, zelený, modrý a žltý) a je vhodný  pre pešiu turistiku, ale aj pre cykloturistiku. Na chodníku sú osadené náučné tabule a nachádzajú sa tu oddychové zóny.