Home » Všetky farby Palanty

Všetky farby Palanty

Viacduby na Palante

Národná prírodná rezervácia (NPR) Palanta sa tiahne na SZ od Drienovských kúpeľov. Pokrýva strmé svahy nad modrou značkou (MTZ) a dolinou potoka Miglinc. Rastie tu dub plstnatý, jaseň mannový, javor tatársky, klokoč peristý a ďalšie dreviny. NPR bola vyhlásená v roku 1993 a má rozlohu 86,93 ha.

Trasa

Drienovské kúpele Palanta Miglinc zvážnica – Drienovské kúpele
9 km; +380 m / –380 m

Doprava

Stretnutie s autami o 8:00 h v Drienovských kúpeľoch

Návrat autami z Drienovských kúpeľov


Zaujímavosti na trase

Priepasť na Palante (340 m n.m.) sa nachádza na SZ svahu vrchu Palanta v malom prepadlisku. Jaskyňa má dva vchody, ktoré sa spájajú v spoločnej sieňke. Okolo jaskyne je vyťažená zemina a skaly. Jaskyňa je z jednej strany ohraničená lankom.

Dĺžka: 25 m; hĺbka: -13 m; GPS: N 48°37.63098′ E 20°57.29917′

Jaskyne v skalnom amfiteátri (455 m n.m.) sú tri neveľké jaskyne s málo členitou kavernou, ktoré sa nachádzajú v pomerne bezpečnom skalnom amfiteátri nad dolinou nad MTZ.

Dĺžka: 6 m; GPS: N 48°37.838′ E 20°52.628′
Dĺžka: 4 m; GPS: N 48°38.24183′ E 20°55.69398′
Dĺžka: 4 m; hĺbka: -4 m; GPS: N 48°38.24633′ E 20°55.69632′

Údolie Miglinc predeľuje Jasovskú planinu na južnú a severnú časť. Údolím preteká potok s rovnomenným názvom. Dolina začína pri vyvieračke s napájaním pre zvieratá – Kozej studni. Následne prechádza cez jabloňový sad, kde stál poľovnícky kaštieľ s posedom rodiny Keglevichovcov. Kaštieľ ale vyhorel a bol rozobratý pravdepodobne v povojnovom období. Dolina Miglincu, v ktorej sídlo stálo, bola jediným zdrojom vody pre celú planinu a tu vyvierajúce pramene boli aj impulzom na založenie Drienoveckých kúpeľov. Severne od nich, vo vtedajšom rozprávkovom parku rožňavského biskupa, vyvieral významný prameň Somodiforrás (Drienovecká vyvieračka). Obyvatelia a návštevníci navštevovali hlavne prameň Miglincu (dnešná Veľká Hačavská studňa), ktorý mal celoroĉne dostatok vody.

Slaninova diera (380 m n.m.) je jaskyňa s rozmermi vchodu 2 x 1,1 m v skalnej stene výbežku hrebeňa svahového žľabu cca 10 m nad dnom údolia potoka Miglinc. Kaverna je priestranná (v: 2,5 m; š: 3 – 4 m) so zvetranou výzdobou. Výplň tvorí zmes sutiny, hliny a hrabanky.

Dĺžka: 16 m; GPS: N 48°38.138′ E 20°55.467′

Indiánska jaskyňa (385 m n.m.) má charakter kľukatej, meandrovitej, juvilejnej chodby s akumuláciami hlinitých sedimentov. Vchod s rozmermi 0,6 m x 0,35 m je situovaný v malom skalnom amfiteátri. Vedľa chodby je neprielezná puklinová chodbička. Jaskyňa je bez výzdoby.

Dĺžka: 18 m; GPS: N 48°38.138′ E 20°55.462′