Home » Všetko medzi Hájom a Zádielom

Všetko medzi Hájom a Zádielom

Zádielska jaskyňa

Aj keď z Hája vedie na Zádielskú planinu značená cesta, existuje aj stará hradná cesta spájajúcu Hájsku tiesňavu so Zádielskou planinou. V Hájskej tiesňave sa nachádza 10 pomenovaných vodopádov, ktoré sú až 7 metrov vysoké. Zádielská tiesňava končí pri verejnej Zádielskej chate. Vyššie nad chatou je v skalách ukrytá až 60 metrov dlhá Zádielská jaskyňa okolo ktorej strmo vystúpame na Zádielsku planinu, kde sa prejdeme po Horných lúkach.

Trasa

HájOkrúhly laz Zádielska chata – Zádielska jaskyňa vyhliadky na Horných lúkach – stará hradná cesta Varut – Hájske vodopády Háj
11,2 km; +695 m / –695 m

Doprava

Stretnutie s autami o 8:00 h v Háji na turistickom parkovisku

Návrat autami z Hája


Zaujímavosti na trase

NPR Zádielská tiesňava je súčasťou Zádielskej doliny, je dlhá 3,8 km a nachádza sa medzi obcou Zádiel a pod vrchom Havrania skala. Tiesňava je miestami len 10 m široká a jej vápencové steny dosahujú výšku až 310 m. Z kamenných útvarov zaujme svojim tvarom hlavne 105 metrov vysoká Cukrová homoľa, ktorá je najvyšším vežovitým skalným útvarom na Slovensku.

Zádielská jaskyňa (675 m n.m.) je tvorená mohutnou, vysokou (15 – 20 m), rozsadlinovitou chodbou, ktorá je tretím objemovo najväčším priestorom planiny. Vchod má trojuholníkovitý tvar 3 x 2,5 m (v x š) a je značne postihnutý rútením a zvetrávaním. Za rovinou vchodu sa vytvoril najširší priestor v jaskyni (4 x 6 m). Približne 12 m od vchodu je situované ústie 7 m hlbokej priepasti, ústiacej do spodných častí chodby. V pristropných častiach sa vďaka rúteniu a priblíženiu stien vytvoril horolezecky zdolateľný pseudohorizont. Jaskyňa sa zvažuje na SZ, postupne sa svetlosť zmenšuje a v závere vyznieva neprielezným pokračovaním. Vo vchode sú sedimenty a lístie. Sintrová výzdoba je izolovaná na spodnej časti južnej steny a tvorí ju mäkký sinter. V jaskyni prúdi studený vzduch.

Dĺžka: 60 m; GPS:N 48°38.76937′ E 20°48.80082′

Stará hradná cesta Varut predstavuje neznačenú cestu spájajúcu Hájsku tiesňavu so Zádielskou planinou. Cesta, aj keď nepoužívaná, je zreteľne viditeľná, avšak treba si dávať pozor na spadnuté drevo na zemi.

Hájske vodopády sa nachádzajú v Hájskej doline neďaleko cesty spájajúcej obce Háj a Hačavu. Na vodopády na tejto ceste poukazujú tri smerovníky. Celkove sa v tej oblasti nachádza až desať pomenovaných vodopádov. Vodopády sú vysoké 1 – 7 metrov a ich výdatnosť sa odvíja od množstva zrážok. V zimnom období vodopády veľmi často zamŕzajú a vytvárajú ľadové steny a cencúle.