Home » Veľký vyhliadkový okruh nad Hačavou

Veľký vyhliadkový okruh nad Hačavou

Vyhliadka na Čertov most

Aj keď na juhu Jasovskej planiny sú krásne vyhliadky, ukážeme si, že na vyhliadky na severe planiny vôbec nezaostávajú. My si ukážeme tri z nich. Vidieť viac vyhliadok by už znamenalo prejsť príliš veľký okruh. Z Hačavy sa vieme celkom rýchlo dostať na Jasovskú planinu. Odtiaľ pôjdeme južnejšie a prídeme na hranu planiny. Na jednom mieste nájdeme vyhliadku, z ktorej uvidíme jaskyňu Čertov most s vysokým portálom. Potom sa presunieme ešte južnejšie až k rampe paraglajdistov. Následne sa stočíme na sever a okolo ovčinca sa dostaneme ku Kozej studni a až do krásneho starého jabloňového sadu s poľovníckou chatkou. Zo sadu zamierime na sever Jasovskej planiny až ku Šugovskej vyhliadke. Od nej sa dáme k Sedlu Železná brána. Na východ od nej sa nachádza posledná vyhliadka tejto túry – Železná vyhliadka. Uvidíte, že je ešte krajšia ako Šugovská vyhliadka. Po návrate do Sedla Železná brána pomerne rýchlo zídeme do Hačavy.

Trasa

HačavaVyhliadka na Čertov most – pri BerešiKozia studňa Miglinc sadŠugovská vyhliadkaSedlo Železná bránaŽelezná vyhliadka Hačava
15,6 km; +570 m / –570 m

Doprava

Stretnutie s autami o 8:45 h pri OcÚ v Hačave

Autami z Hačavy


Zaujímavosti na trase

Obec Hačava sa nachádza na konci Hájskej doliny vo výške 650 m vo východnej časti Slovenského krasu. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1345. Prví obyvatelia boli baníci nemeckého pôvodu a prišli sem v druhej polovici 14. storočia. Neskôr sa prisťahovali rusínski pastieri, ktorí vytvorili dnešnú formu dediny a celého okolia. Zaoberali sa s pasením, drevorubačstvom, výrobou sediel, tažbou železnej rudy a výrobou dreveného riadu. Dnes v obci dominuje slovenská národnosť. Obec ležala v oblasti, kde sa hranice Turnianského panstva stýkali s hranicami majetku Jasovského kláštora a mesta Smolník. V obci sa zachovali nádherné pôvodné drevenice, ktorá sa radia medzi najzaujímavejšie pozoruhodností v oblasti. Dnes už ustupujú novým chalupám. Okolité planiny, horné lúky a krasové útvary sú príťažlivé pre turistiku. Vedú tu viaceré turistické trasy a jedna cyklistická, ktorá spája Hájsku dolinu, Zádielsku planinu a Zádielsku dolinu. V Hačave začína náučný chodník Horné Lúky, ktorý sa končí nad Zádielskou tiesňavou. Asfaltová cesta do Hačavy pôvodne končila pri Čertovom moste. Ked bol v roku 1972 prechod za pomoci trhavín rozšírený, mohla byt cesta dokončená až do obce. Dnes je tu obľúbená chalupárska lokalita.

Miglinc je údolie, ktoré predeluje Jasovskú planinu na južnú a severnú časť. Údolím preteká potok s rovnomenným názvom. Dolina začína pri vyvieračke s napájaním pre zvieratá – Kozej studni.

Málo dotknutá príroda planiny lákala aj poľovníkov. Dokazuje to aj výstavba poľovníckeho kaštieľa s posedom rodiny Keglevichovcov v hornej časti doliny Miglinc, ktorý bol postavený v druhej polovici 19. storoĉia. Turniansky šľachtic Zsigmond Keglevich sa pokúšal aj o stavbu cesty v Zádielskej doline. Kaštieľ ale vyhorel a bol rozobratý pravdepodobne v povojnovom období. Dolina Miglinca, v ktorej sídlo stálo, bola jediným zdrojom vody pre celú planinu a tu vyvierajúce pramene boli aj impulzom na založenie Drienoveckých kúpeľov. Severne od nich, vo vtedajšom rozprávkovom parku rožňavského biskupa, vyvieral významný prameň Somodiforrás (Drienovecká vyvieraĉka). Neskôr, na sklamanie obyvateľov a návštevníkov ho biskup dal premeniť na napájadlo pre ovce. Obyvatelia a návštevníci navštevovali hlavne prameň Miglinca (dnešná Veľká Hačavská studňa), ktorý mal celoroĉne dostatok vody a vraj podporoval trávenie. V najvyššie položenej časti doliny je dodnes už vtedy založené napájadlo pre hovädzí dobytok Cicás (dnešná Kozia studňa).