Home » Veľký Choč cez Predný Choč

Veľký Choč cez Predný Choč

Výhľady z Veľkého Choča

Chočskú trilógiu tvorí Predný Choč, Zadný Choč a Veľký Choč. Túru začneme v Ružomberku a najprv navštívime Likavku s hradom, z ktorého je prístupná expozícia vo veži. Nasledovať bude Predný Choč, ku ktorému krátko odbočíme k rázcestia. Zadný Choč budeme len míňať cestou k Strednej Poľane. Odtiaľ po okruhu vystúpime k najvyššiemu bodu trasy po zelenej trase – Veľkému Choču, čím zakončíme dlhé a tiahle stúpanie. Späť sa vrátime k Strednej Poľane po červenom chodníku Martina Kukučína. Zostúpime najkratšou trasou do najbližšej obce a tou je Valaská Dubová.

Trasa

RužomberokLikavkaPredný Choč (1249 m n.m.) – Stredná Poľana (1255 m n.m.) – Veľký Choč (1611 m n.m.) – Stredná Poľana (1255 m n.m.) – Valaská Dubová
18,5 km; +1247 m / –1057 m

Doprava

Odchod vlakom Ex zo ŽS KE o 7:07 h do Ružomberka (9:29 h)

Návrat vlakom Ex o 16:31 / 18:31 h z Ružina do Košíc. Príchod na ŽS o 18:53 / 20:53 h.


Zaujímavosti na trase

Hrad Likavka sa nachádza na červenej turistickej značke, ktorá vedie z Ružomberka a Likavky až na Veľký Choč. Tento kráľovský strážny hrad vybudoval pred rokom 1341 zvolenský župan Donč. Od konca 14. storočia ho do užívania dostávali liptovskí župani – bol v držbe viacerých významných rodov, najmä Hunyadyovcov, Illésházyovcov a Thökölyovcov. V roku 1707 ho knieža František II. Rákoczi prikázal zbúrať. Architektúra hradu je cenným svedectvom obdobia neskorej gotiky a renesancie. Palácový komplex sa radí medzi najvyššie stavby svojho druhu na Slovensku. V súčasnosti je pre návštevníkov prístupná Huniadyho veža, v ktorej sa nachádza expozícia dejín hradu a dve nádvoria dolného hradu.

Predný Choč (1249 m n. m.) sa nachádza juho-západne od Veľkého Choča približne 6 km severne od Ružomberka. Predný Choč leží v hrebeni, ktorý vybieha z Veľkého Choča juho-západným smerom cez Zadný Choč a Kopu. Masív je porastený hustým lesom. V južnej časti sa nachádza viacero skalných brál, umožňujúcich výhľad. Lesný porast vrcholovej časti Predného Choča značne obmedzuje výhľady, tie sú však možné najmä zo skalnatých brál na južných svahoch. Na severnom horizonte dominuje majestátny Veľký Choč, inak je dobre pozorovateľná juho-západná časť Chočských vrchov, hrebeň Malej a Veľkej Fatry, Nízke i Západné Tatry.