Home » Vápeč z kruhovým výhľadom

Vápeč z kruhovým výhľadom

Kríž na Vápeči

Tento úsek Cesty hrdinov SNP je neobyčajne krásny. Výhodou je, že trasa zo Zliechova je označená ako cyklotrasa, takže sa dá prejsť dosť rýchlo. Na nej sa striedajú lúky, pohodlné cesty v lese a prejdeme sa okolo niekoľkých lazov. Cyklotrasa končí pri Svátkovej lúke. Odtiaľ nás čaká krátke, ale strmé stúpanie na prvú vyhliadku zvanú tiež Zadný Vápeč. A potom už na na úžasný vrchol Vápeč s krížom a kruhovým výhľadom. Po ním je menšia jaskyňa a odbočka k vyhliadke, odkiaľ je pekný pohľad na vrcholový kríž. A nakoniec už len hodinka lesom so zostupom do obce Horná Poruba.

Trasa

ZliechovSrvátkova lúka Sedlo Palúch VápečHorná Poruba
17,3 km; +810 m / –983 m

Doprava

Autobusom a vlakom z Bratislavy do Zliechova

Autobusom a vlakom z Hornej Poruby do Bratislavy


Zaujímavosti na trase

Zliechov sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, tesne pri úpätí najvyššieho vrchu prírodnej rezervácie Strážov (1214 m. n. m.) na rozhraní až piatich okresov – Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Žilina, Prievidza. Na jej východnom okraji sa rozprestiera prírodná pamiatka Zliechovský močiar.

Obec bola počas I. aj II. svetovej vojny značne zničená. Obyvatelia sa aktívne zúčastnili SNP. Nachádza sa tu hromadný hrob 18 osôb. Obec vyznamenali Pamätnou medailou SNP a Radom Červenej hviezdy. Účastníkom bojov za slobodu v I. a II. svetovej vojne sú v obci postavené pamätníky. Významnou kultúrnou pamiatkou obce je rímskokatolícky kostol, ktorý bol postavený v roku 1480 v gotickom slohu. Kostol je zasvätený sv. Vavrincovi – rímskemu diakonovi, ktorý sa nachádza aj v obecnom erbe s palmovou ratolesťou mučeníkov a zlatým roštom, na ktorom bol upálený. V obci sa tiež nachádza jaseň starý viac než 400 rokov, dva cintoríny, 122 mm húfnica vzor 38, pamätník k 45. výročiu SNP, dva pamätníky padlým a malá kaplnka na SV konci dediny.

Vápeč (956 m n.m.) je vápencovo-dolomitová bralnatá dominanta Strážovských vrchov s druhovo pestrou florou a faunou teplomilného až horského charakteru. Prístup je možný z viacerých smerov po značených turistických trasách (Horná Poruba, Homolka, Kopec…). Jedná sa o jeden z najatraktívnejších vrcholov Strážovských vrchov.