Home » V teple a chlade na Borčianskej planine

V teple a chlade na Borčianskej planine

Výhľady z Malej Havranej skaly

Na juhu Borčianskej planiny nájdeš lesy, lúky aj skalnaté vyhliadky Malá a Veľká Havrania skala. Na skalnom komplexe Havrania skala sa nachádza praveké, valom opevnené hradisko, ktoré bolo sídliskom ľudu kyjatickej kultúry, obyvatelia poznali spracovanie železa. Na skale sa nachádza vyhliadka pod názvom Malá Havrania skala. Príď v lete a bude Ti teplo. Ak sa budeš chcieť schladiť, príď ku vchodu Ľadovej jaskyne alebo k bývalým štôlňam pri Havranej skale.

Trasa

Bôrka, kaplnkaMalá Havrania skalaĽadová jaskyňaVeľká Havrania skala, Snežná diera Marciho diera Bôrka, kaplnka
12,8 km; +535 m / -535 m

Doprava

Stretnutie s autami o 9:00 h pri kaplnke za obcou Bôrka

Návrat autami od kaplnky Bôrka


Zaujímavosti na trase

Borčianska planina je súčasťou planiny Horný vrch. Je to planina na planine. Planina je ohraničená zo všetkých strán vyšším reliéfom. Na planine sa závrty vyskytujú len minimálne. Havrania skala je názov NPR aj planinového vrcholu. Skalný komplex Havranej skaly prudko klesá do Zádielskej doliny. Na skale sa nachádza praveké, valom opevnené hradisko, ktoré bolo sídliskom ľudu kyjatickej kultúry, obyvatelia poznali spracovanie železa. Na skale sa nachádza vyhliadka pod názvom Malá Havrania skala.

Ľadová jaskyňa s dĺžkou 87 metrov a hĺbkou 20 metrov sa nachádza pod Havraňou skalou . Z jaskyne vania chlad. Teplota v nej je len niekoľko stupňov nad nulou.

Dĺžka: 87 m; hĺbka: 20 m; GPS: N 48°39.04500′ E 20°47.46018′

Jaskyňa Suchá diera sa nachádza pod Veľkou Havraňou skalou. Jej úzky spodný vchod sa nachádza v strmom bralnatom svahu, len pár metrov vyššie od Ľadovej jaskyne. K jej hornému vchodu, ktorý predstavuje nádherný trávnatý balkónik (približne v polovici Havranej skaly) sa dostaneme po strmom skalnatom svahu. Priestory jaskyne tvorí niekoľko navzájom sa prekrývajcich puklín.

Dĺžka: 70 m; hĺbka: 27 m

Jaskyňa Medvedia diera sa nachádza v severnom svahu Veľkej Havranej skaly (888 m n.m.), asi 25 m pod okrajom planiny pod Snežnou dierou v nadmorskej výške 860 m n.m. Otvor s rozmermi 0,4 × 1,8 m sa otvára v strmej, západnej stene žľabu pri západnom ukončení ťahovej zóny Snežnej diery smerom na sever. Úzky puklinovitý vchod jaskyne pokračuje do výšky sa vykliňujúcou chodbou.

Dĺžka: 12 m

Snežná diera je národná prírodná pamiatka a jedna z viacerých jaskýň a priepastí Slovenského krasu. Gravitačne rozšírená puklina dosahuje dĺžku až 100 metrov a hĺbku 25 metrov. Je vytvorená v druhohorných strednotriasových svetlých wettersteinských vápencoch silického príkrovu. V jaskyni sa miestami vyskytuje hráškovitá sintrová výzdoba. Na západnom konci jaskyne sú menšie kvaple a náteky ľadovej výplne. V letných mesiacoch sa ľad čiastočne roztápa, avšak udrží sa počas celého roka. Jaskyňa nemá strop.

Dĺžka: 95 m; hĺbka: 25 m; GPS:N 48°38.99783′ E 20°47.44913′

Havrania priepasť je najhlbšia lokalita Borčianskej planiny. Nachádza sa v severnej časti Havranej skaly, tesne pri okraji planiny v nadmorskej výške 883 m n. m. Pravdepodobne umelo odkrytý vchod s rozmermi 1 × 0,5 m sa otvára na dne prepadliska (8 × 3 m) asi 40 m severovýchodne od Snežnej diery. Závalovitý vstup jaskyne klesá dvoma menšími stupňami na začiatok rozsiahleho puklinového systému.

Dĺžka: 88 m; hĺbka: 50 m

Zlomová priepasť má vchod v bočnej stene depresie s priemerom 4 m asi 30 m od Snežnej diery, na východnom konci mohutných ťahových zlomov, ktoré sa tadiaľ tiahnu paralelne s okrajom planiny. Na báze tohto zlomu sa vytvorili aj početné prepadliská veľkých rozmerov. Nadmorská výška vchodu je 880 m n. m. Strmo klesajúca vstupná časť vyúsťuje do subhorizontálnej, kameňmi vyplnenej chodby. Pokračovanie je v priamom smere cez závalovitý prechod k 15 m hlbokému vertikálnemu stupňu. Tieto priestory sa nachádzajú asi 1,5 m pod mohutnými prepadliskami na povrchu a napájajú sa na vertikálny zlom Snežnej diery.

Dĺžka: 67 m; hĺbka: 32 m

Marciho diera sa nachádza v ústí Šajbovej doliny na skalnatom svahu Ostrého kopca. Jedná sa o jaskyňu s najvyššie položeným vchodom zo všetkých jaskýň v Slovenskom krase. Vstupný otvor sa nachádza v skalnej stene (859 m. n. m.), a po vstupe cez prielez vyúsťuje do úzkej chodby, ktorá končí v sieni s peknou výzdobou. Jaskyňa s dĺžkou 150 m bola miestnemu obyvateľstvu známa a v časoch 2. svetovej vojny bola využívaná ako úkryt. V tom čase došlo aj k značnému poškodeniu jaskyne. Jaskyňa je dnes uzavretá.

Dĺžka: 150 m; GPS:N 48°39.01313′ E 20°47.07348′