Home » Úžasné okolie Košíc » Cez dolinu Poráča

Cez dolinu Poráča

Homološova diera – najznámejšia jaskyňa Poráčskej doliny

Poráčska dolina v oblasti Sloviniek je menej zaujímavá, preto si ju prejdeme len po Čierny bocian a potom sa vydáme strmo hore k jaskyni Homološova diera a na kótu 850 nad ňou. Odtiaľ sa dostaneme k rázcestníku Zbojský stôl a vystúpame na vrchol Kňazovka. Vrchol tvorí plošina a malá horská lúka, nachádza sa tam kríž, socha panny Márie, kovová schránka s vrcholovým denníkom a niekoľko lavičiek, z dôvodu občasného konania bohoslužieb na tomto mieste. Z Kňazovky zídeme do obce Olcnava.

Trasa

PoráčVysoký vrchŠarkanova dieraHumenceMarkušovský skalný hríbMarkušovce
14,2 km; +466 m / –809 m

Doprava

Odchod os. vlakom zo ŽS KE o 7:57 h do Spišskej Novej Vsi (8:52 h). Prestup na autobus o 9:11 h do Poráča, OcÚ (9:51 h).

Návrat os. vlakom o 17:35 h z Markušoviec do Košíc (18:51 h)


Poráčska dolina je úzka a približne 9 km dlhá krasovitá dolina, ktorú vo vápencoch vyhĺbil Poračský potok. Dolina má polokrasový charakter prielomovej tiesňavy, ktorá ústi pri obci Slovinky. Poráčska dolina rozdeľuje planinu Galmus na dve časti. Na severe dolinu vymedzujú: výhľadová Červená skala (735 m n.m.), vrch Kopec (858 m n.m.), vrch nad Drobniakmi (868 m n.m.) a výhľadová Biela skala (926 m n.m.). Na jej vápencových bralách sa nachádza množstvo jaskýň a malých jaskyniek. Najznámejšia z nich je Homološova jaskyňa, ktorá sa nachádza asi v 800 m výške nad bývalou chatou Čierny bocian. V jaskyni bolo nájdených veľa kostrových pozostatkov hlavne medveďa jaskynného – Ursus speleus.

Jaskyňa Homološova diera, nazývaná aj Vlašská diera sa nachádza vo výške 775 m pod hrebeňom planiny Galmus medzi dolinou Nad chatou a Škripkovou dolkou. Jaskynný otvor orientovaný na juh má tvar gotického oblúka s rozmermi 3 x 3,5 m. Jaskyňa pozostáva z priestrannej vstupnej chodby, ktorá v dĺžke 30 m ústi do priečnej chodby smeru SZ – JV. Jaskynná výzdoba bola z drtivej časti poničená návštevníkmi jaskyne, iba kde-tu steny jaskyne pokrýva kašovitý sinter hnedobielej farby. Stromy i steny jaskyne sú začiernené od ohňa a fakiel obyvateľov i návštevníkov jaskyne. Okrem množstva kostí jaskynných medveďov (Ursus spalaeus) bolo zistené osídlenie v neolite a stredoveku.

Dĺžka: 91 m; GPS: N 48°53.37342′ E 20°47.21592′

Vrchol Kňazovka (840 m n.m.) je tvorený plošinou a malou horskou lúkou s krížom a lavičkami určenými k bohoslužbám. Neďaleko kríža sa nachádza vyhliadka s nádherným pohľadom na Olcnavu, prírodnú rezerváciu Dreveník a Spišský hrad.