Home » Uhornianský okruh cez Hekerovú

Uhornianský okruh cez Hekerovú

Lúčny vrchol Hekerová

Zo Smolníka sa vydáme do svahov Volovských vrchov v podcelku Zlatý stôl. Prejdeme sa ponad Tereziánskou štôlňou – dvojkilometrovou štôlňou, pred ktorou je pekné odpočívadlo. Po značenej trase sa vydáme po hrebeni ponad štôlňu, až prídeme na lúčny vrchol Hekerová. Ďalej budeme pokračovať len minimálne a mierne zídeme k Chate Tri studne, kde sa dá opekovať na ohnisku. Postupne sa napojíme na cyklotrasu v Starej doline, zídeme okolo vchodu Tereziánskej štôlne na hlavnú cestu a vrátime sa do Smolníka. Trasa je pomerne dlhá, charakter terénu ju neumožnuje viesť kratšie.

Trasa

Smolník – nad Tereziánskou štôlňou – HekerováTri studneStará dolina – pod Tereziánskou štôlňou – Smolník, cintorín
16,7 km; +826 m / –826 m

Doprava

Odchod autobusom z AS KE o 7:20 h do Smolníka, cintorín (8:52 h)

Návrat autobusom o 15:49 / 17:00 h zo Smolníka, nám do Košíc (17:30 / 18:40 h)


Hekerová (1260 m n.m.) je vrchol v podcelku Zlatý Stôl vo Volovských vrchov. Hôľnatý a rozložitý kopec na bočnom chrbte hlavného hrebeňa Volovských vrchov sa nachádza severným smerom nad obcou Uhorná. Severná až severozápadná strana vrcholovej časti je odlesnená hôľneho charakteru s početnými porastami brusníc a čučoriedok. Spomenuté časti vrchu ponúkajú jedinečné výhľady o okolia. Na severe vidieť neďaleký najvyšší vrch Volovských vrchov nazývaný Zlatý stôl (1322 m n.m.), na severovýchode Kojšovskú hoľu (1 246 m n. m.), na severozápade Kráľovú hoľu (1946 m n.m.) a za priaznivého počasia na severe celé Vysoké Tatry. Na svahoch vrchu sa nachádzajú rozsiahle horské rašeliniská v komplexe pramenísk a živných lúk s ojedinelým výskytom niektorých vzácnych druhov rastlín. V jej západnom a južnom okolí sa nachádzajú široké horské lúky, ktoré sú porastené kosodrevinou, porastami brusníc a ojedinelými stromami. Východná a južná časť okolia je zalesnená a pokrývajú lesy, v ktorých prevládajú rozličné typy bučín, smrekové lesy, jedľovo-smrekové lesy. Pod jeho južným svahom sa nachádza pútnická kaplnka Panne Márii Snežnej pri obci Úhorná.

Terézianska štôlňa je približne dvojkilometrový tunel, ktorý tesali skoro 26 rokov a dokončili ho v roku 1794. Štôlňou sa privádzala voda z údolia Bystrého potoka do Smolníckej doliny. Štôlňa je vysoká približne 1,9 metra, ale nachádzajú sa tu úseky s výškou len 1,6 metra (treba dávať pozor na hlavu). V súčasnosti voda preteká po dne potrubím a slúži ako zdroj vody pre obec Smolník. Na dne štôlne sa nachádza malá hladina vody. Štôlňa je priechodná vďaka železobetónovému chodníku, ktorý vedie celou štôlňou. Obe strany štôlne sú osadené plechovými dverami. Miestami je vystužená podperami. V štôlni žijú vzácne netopiere, ktoré tu aj zimujú.

Na prechod štôlňou je vhodné si vziať baterku, teplejšie a nepremokavé oblečenie. Prechod štôlňou trvá približne 30 až 45 minút.