Home » Túra snov nad Hájskou tiesňavou

Túra snov nad Hájskou tiesňavou

Vchod do jaskyne Pustovňa

Táto túra vyžaduje, aby sme z Hája vystúpali po žltej značke okolo Hájskych vodopádov k Čertovému mostu, kde sa nachádza pamätná tabuľa. Do jaskýň nad Čertovým mostom na Zádielskej planine teraz nepôjdeme. Miesto toho vystúpame na Jasovskú planinu úzkym žľabom. Vedľa neho zídeme k vyhliadke, odkiaľ uvidíme Jaskyňu Čertov most. Potom budeme pokračovať na juh planiny až do miest, kde dva alebo tri krát čiastočne zostúpime pod hranu Jasovskej planiny do ďalších žľabov. V nich nájdeme jaskyne Pustovňa, Rezervovanú jaskyňu, Obkročnú jaskyňu a Doru I. Nie sú to veľmi dlhé jaskyne, majú však dostatočne veľký vchody. Vrátime sa späť na Jasovskú planinu a zídeme ešte južnejšie na Anjelskú cestu nad Hájom. Po nej sa vrátime späť do Hája.

Trasa

Háj Čertov most Vyhliadka na Čertov mostPustovňa Rezervovaná jaskyňaObkročná jaskyňaDora IHáj
8,5 km; +669 m / –669 m

Doprava

Stretnutie s autami o 8:00 h v Háji na turistickom parkovisku

Návrat autami z Hája


Zaujímavosti na trase

Hájska dolina je málo známou časťou Slovenského krasu. Vždy tomu bolo tak, že stála v tieni svojej omnoho výraznejšej a známejšej sestry, Zádielskej tiesňavy. Napriek tomu,že sa aj v nej nachádzajú strmé skalné bralá s mnohými peknými zákutiami a jej krásudopĺňajú aj vodopády a mnohé jaskyne, nedostalo sa jej toľkej pozornosti od ľudí. Možno preto, že jej krása nie je na prvý pohľad taká badateľná ako u jej sestry. Jej bralá sa netýčia ako steny katedrály, ktoré by nás lákali preskúmať jej tajomstvá. Leží ukrytá tak, že ju odhlavnej cesty ani nevidno, no práve v tom sa ukrýva jej krása. Nie je to katedrála, ktorá by rozprávala o sláve a veľkosti prírody, ale právom ju môžeme nazvať svätyňou pokoja. Ticho a nedotknutosť sú tým, čo nám ponúka v neobmedzenom množstve. A práve tu sa nachádzajú poklady prírody, ktoré čakajú na svoje preskúmanie. Jednými z nich sú aj jaskyne. Sú ukryté v strmých, ťažko prístupných svahoch po celej doline. Niektoré rozprávajú príbehy pravekých ľudí, iné sú zase úkrytmi pokladov alebo miestami, kam chodili odpočívať miestni dedinčania. Sú tu s nami už celé desaťročia tak ako aj celá Hájska dolina.

V strednej časti Hájskej doliny sa nachádza bralná tiesňava Čertov most, ktorá je široká len 10 metrov a jej skalné steny sú vysoké 100 až 150 metrov. Vznikla prepadnutím stropu jaskynného systému. V jej okolitých stenách vidieť zvýšky jaskynných stien a chodieb. Najužšie miesto v Slovenskom krase, v ktorom sa takmer dotýkajú dve planiny. Na východe je Jasovská planina, na západe je Zádielská planina. Hájsky potok tečie popod cestu. Prvý autobus sa sem mohol dostať až v roku 1974 po prekopaní skál v oblasti tiesňavy Čertovho mosta.

Jaskyňa Pustovňa má vo vstupných partiách charakter pomerne mohutnej, postupne sa zužujúcej chodby, s klesajúcim stropom až do plazivkovitého zúženia, z ktorého vystupuje komín, napájajúci sa na vrchnú a mladšiu puklinovitú chodbu. Vstupné starnúce časti jaskyne vznikli rozšírením pukliny smeru 69° – 249° s úklonom 40° na JJV koróziou a kryogénnymi procesmi. Zadné, juvenilné partie sú živé.

Dĺžka: 18 m; GPS: N48°38.320′ E20°51.250′

Rezervovaná jaskyňa je tvorená juvenilnou lineárnou chodbou s dvomi pseudo – úrovňami, ktoré vznikli v dôsledku kríženia dvoch diskontinuít. Vchod má trojuholníkovitý tvar 0,5 x 0,6 m s expozíciou 264°. Jaskyňa vznikla pravdepodobne eróznym pôsobením vody hlavne z topiacich sa snehov pozdĺž dvoch rôzne disponovaných porúch, na krížení ktorých sa vytvorili výškovo členité priestory. Domodelovaná bola korózne.

Dĺžka: 11 m; GPS: N48°38.293′ E20°51.233′

Obkročná jaskyňa má charakter meandrovitej (kľukatej) chodby s klesajúcim dnom, oválnym prierezom so svetlosťou cca 1 m. Ukončená je komínom vysokým cca 2,5 m. Profil sa výrazne nemení. Vchod má portálovitý vstup tvaru trojuholníka (1,9 x 1,5 m) s preponou uklonenou na J. Jaskyňa vznikla rozšírením a premodelovaním hlavnej poruchy korozívnym účinkom atmosférických vôd.

Dĺžka: 11 m; GPS: N48°38.192′ E20° 51.272′

Jaskyňa Dora I má charakter jednoduchej horizontálnej dutiny, resp. Chodby s trojuholníkovým pôdorysom, ktorá sa zužuje po stranách. Vchod je mohutný, portálovitý, má tvar polkruhu s horizontálnou základňou a rozmery 9,5 x 5 m. Môže ísť o paleovýver. Jaskyňa je pravdepodobne v štádiu senility, v súčasnosti má charakter previsu, ktorý domodelovali kryogénne procesy. Štádium prevahy korózie úplne zaniklo. Jeho existenciu potvrdzujú sintre v dominantnej poruche. Dno tvorí sutina rôznej frakcie ako dôsledok zvetrávania a gravitačného opadu. Archeologické nálezy z doby bronzovej.

Dĺžka: 15 m; hĺbka: 20 m; GPS: N48°38.182′ E20°51.260′