Home » Túra snov nad Hájom

Túra snov nad Hájom

Horný vchod do jaskyne Skalistý potok

Keď som uvidel jednu mapu južného svahu Jasovskej planiny, začal som snívať o jaskyniach, ktoré sú tam ukryté. Nadchli ma tieto názvy – Kamenná tvár, Fakír a Skalistý potok. Skúsime teda strmo vyjsť hore na svah planiny a nájdeme jaskyňu Kamenná tvár. Potom pretraverzujeme na východ a vyjdeme k hornému vchodu jaskyne Skalistý potok. Pri nej sa nachádza lavička a chatka. Potom sa vrátime trochu na západ a nájdete jaskyňu Fakír. Tým sme na tomto svahu skončili a opatrne a hlavne bezpečne vyjdeme hore na planinu. Záver výstupu absolvujeme žľabom. Na planine sa pohodlne prejdeme chodníčkami v borievkach a vyjdeme do otvoreného terénu pri rampe paraglajdistov. Od nej vojdeme hlbšie do planiny, dostaneme sa na modrú anjelskú cestu, ale prejdeme na neznačený chodník, ktorý sa tiahne nad Hájskou tiesňavou. Dôjdeme až k poľovníckej chatke, odpojíme sa od cesty a prídeme k malebnej lúčke. Z nej vstúpime do strmého žľabu naľavo od kamenného mosta. Týmto žľabom budeme klesať, avšak po ľavej strane v skalách nájdeme dve jaskyne s nízkym vchodom – Jaskyňu pri Kamennom moste a Dažďový tunel. Žľabom bezpečne zídeme do Hájskej tiesňavy. Môžeme sa prejsť okolo Hájskych vodopádov a po ceste prídeme späť do Hája.

Trasa

Háj Kamenná tvár Skalistý potok Fakír rampa paraglajdistov poľovnícka chata – nad Zádielskou tiesňavou Hájske vodopády Háj
8 km; +381 m / –381 m

Doprava

Stretnutie s autami o 8:00 h v Háji na turistickom parkovisku

Návrat autami z Hája


Zaujímavosti na trase

Jaskyňa Kamenná tvár leží na južnom svahu Jasovskej planiny asi 1 km východne od dediny Háj (okr. Košice-okolie). Vchod je v riedko zalesnenom dubovo-hrabovom poraste v hornej tretine vápencového svahu, v nadmorskej výške 410 m n.m.. Leží 20 m západne od západného ramena dvojitého žľabu (tzv. Lieskový žľab) nad osamotenou vinicou. Úpätie planiny sa v tejto časti nazýva Pod pustými vinicami. Podľa ústnej tradície sa tu lokalizuje pôvodná dedina Háj. Jej zánik sa dáva do súvisu s vyschnutým vodným prameňom

Dĺžka: 26 m; hĺbka: 16 m; GPS: N 48°37.72600′ E 20°52.25500′

Vchod do jaskyne Fakír sa nachádza vo výške 463 m n.m. Jaskyňa vznikla rozsadlinovo-koróznym spôsobom vo waxeneckých vápencoch. Fakír ma charakter strmo uklonených puklinových úzkych priestorov. Výplň jaskyne vytvára hlinitá a kamenistá sutina. Výzdoba je sústredená vo vstupnom dóme vo forme náterov a menších vysiakov.

Hĺbka: 44 m; GPS: N 48°37.77600′ E 20°52.41300′

Umelo prerazený vchod do jaskyne Skalistý potok sa nachádza v horných častiach južného svahu planiny v nadmorskej výške 457 m n.m. Jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie jaskyne na Slovensku. S dĺžkou 8215 m a deniveláciou 376 m kráľuje všetkým jaskyniam v Slovenskom krase. V jaskyni je nádherná výzdoba a viaceré vodopády na čele s vysokým 30 m vodopádom. Je možné požiadať o vstup do jaskyne cez horný vchod u jaskyniara Tomáša, ktorý sídli v Háji č. 44. Na dome má logo Speoloklub Háj. Ak bude mať niekto záujem, môžeme p. Tomáša požiadať o vstup spolu. Pohyb v jaskyni je náročný.

Dĺžka: 8215 m; hĺbka: 376 m; GPS: N 48°37.76200′ E 20°52.46400′

Jaskyňu pri Kamennom moste tvorí lineárna chodba, na konci vetvená (s neznámim pokračovaním), s nízko položeným, cca zarovnaným stropom a horizontálnym dnom. Výplň je humózna hlina na dne, balvanovitá sutina vo vchode. Sintrová výzdoba v podobe sintrových nátekov na V stene. Vznikla pravdepodobne ako koróziou rozšírená predisponujúca porucha cca SV / JZ so sklonom cca 50° na juh.

Dĺžka: 10 m; GPS: N 48°38.52500′ E 20°51.06900′

Jaskyňu Dažďový tunel tvorí nepravidelná, stúpajúca resp. horizontálna puklinová chodba, v strede s vysokým puklinovým priestorom a otvoreným ukončením v mieste druhého vchodu. Dno je skalné, resp. pokryté zmesou sutiny a hliny; výzdobu tvoria početné pizolitické výrastky, ktorých vznik súvisí so silnou cirkuláciou vzduchu v jaskyni. Jaskyňa sa vytvorila v rozsadline smerom so smerom cca SSZ / JJV v dôsledku gravitačných svahových pohybov. Hojné sú kostry vertebrát na dne jaskyne.

Dĺžka: 13 m; GPS: N 48°38.54400′ E 20°51.03400′

Hájske vodopády sa nachádzajú na Hájskom potoku popri ceste vedúcej z obce Háj do obce Hačava. Prvý (Dolný Hájsky) vodopád začína hneď za Hájom a po posledný (Horný Hájsky) vodopád treba prejsť asi 1 km. Potom Hájsky potok prechádza popod cestu na druhú stranu. Celkove sa v tej oblasti nachádza až desať pomenovaných vodopádov. Na štyri vodopády z nich poukazujú tri smerovníky. Vodopády sú vysoké 1 – 7 metrov a ich výdatnosť sa odvíja od množstva zrážok. V zimnom období vodopády veľmi často zamŕzajú a vytvárajú ľadové steny a cencúle.