Home » Tufový kaňon

Tufový kaňon

Začiatok Tufového kaňonu je celkom priechodný

Tuf je usadená hornina vulkanického pôvodu zložená z jemnozrnných sopečných vyvrhlín, hlavne sopečného popola, ktoré sa ukladajú vo vrstvách v rozličnej vzdialenosti od sopiek. Tufový kaňon je úzka približne 0,8 km dlhá malá dolinka pri obci Ploská, ktorú vo vulkanickej hornine nazývanej tuf vyhĺbil vodný tok. Na začiatku doliny sa nachádza malý kameňolom nazývaný ako Stračí dol, v ktorom sa kedysi tuf ťažil.

Trasa

Ploské, Kráľovský potokTufový kaňon / Ortášska ryha – poľovnícky altánok – Kráľovský potok
2,5 km; +87 m / –87 m

Doprava

Stretnutie s autami o 9:00 h za obec Ploské vpravo panelovej ceste ku Kráľovskemu potoku

Návrat autami od Kráľovského potoka


Zaujímavosti na trase

Impozantnou časťou doliny je približne 56 metrov dlhá a úzka roklina, kde sa nachádzajú pekné erózne ryhy a tufové skaly vysoké 7 až 15 metrov. Tu sa nachádza aj miesto široké len 1,3 m. Zbytok doliny tvorí po svahoch zalesnená, divoká a ťažšie priechodná roklina kvôli popadaným stromom. Pri topení snehu alebo po výdatných dažďoch môže byť dolina plná vody. Dolina nie je udržiavaná, čo ju robí krajšou a divokejšou.

Za Tufovým kaňonom pokračujú krátke lesné cesty, ktoré vyusťujú na lúke s altánom a dreveným krížom. Odtiaľ je výhľad na obec Ploská. Po lúke smerom k obci sa dá uzavrieť menší turistický okruh cez Tufový kaňon.