Home » Tri planiny jedným dychom

Tri planiny jedným dychom

Jaskyňa Snežná diera

Zo Hrhova sa vydáme strmo hore skratkou na planinu Horný vrch a do obce Bôrka. Krátko sa prejdeme Baksovou dolinou a zamierime na Borčiansku planinu, ktorá je pomerne vysoko. Nájdeme tam skalné mestečko Havrania skala s bývalými štôlňami na železnú rudu a významnými jaskyňami a priepasťami. Cez Šajbovú dolinu prejdeme na Zádielskú planinu a cez Hačavské sedlo zídeme do malebnej obce Hačava. Ak nám zostane trochu času, tak pred Hačavou môžeme navštíviť Hačavskú jaskyňu, ihrisko Horská liga alebo Skalku – vyhliadku nad Hačavou.

Trasa

Hrhov Bôrka Havrania skala Šajbova dolina Bezvody Hačavské sedloHačava
16,4 km; +1412 m / –1012 m

Doprava

Os. vlakom zo ŽS KE o 6:32 h do Moldavy n/B s prestupom na autobus do Hrhova. Výstup o 8:01 h.

Návrat autobusom z Hačavy o 14:00 h do Moldavy n/B s prestupom do Košíc. Príchod na AS o 16:30 h.


Zaujímavosti na trase

Borčianska planina je súčasťou planiny Horný vrch. Je to planina na planine. Planina je ohraničená zo všetkých strán vyššíám reliéfom. Na planine sa závrty vyskytujú len minimálne. Havrania skala je názov NPR aj planinového vrcholu. Skalný komplex Havranej skaly prudko klesá do Zádielskej doliny. Na skale sa nachádza praveké, valom opevnené hradisko, ktoré bolo sídliskom ľudu kyjatickej kultúry, obyvatelia poznali spracovanie železa. Na skale sa nachádza vyhliadka pod názvom Malá Havrania skala.

Ľadová jaskyňa s dĺžkou 87 metrov a hĺbkou 20 metrov sa nachádza pod Havraňou skalou . Z jaskyne vania chlad. Teplota v nej je len niekoľko stupňov nad nulou.

Dĺžka: 87 m; hĺbka: 20 m; GPS: N 48°39.04500′ E 20°47.46018′

Snežná diera je národná prírodná pamiatka a jedna z viacerých jaskýň a priepastí Slovenského krasu. Gravitačne rozšírená puklina dosahuje dĺžku až 100 metrov a hĺbku 25 metrov. Je vytvorená v druhohorných strednotriasových svetlých wettersteinských vápencoch silického príkrovu. V jaskyni sa miestami vyskytuje hráškovitá sintrová výzdoba. Na západnom konci jaskyne sú menšie kvaple a náteky ľadovej výplne. V letných mesiacoch sa ľad čiastočne roztápa, avšak udrží sa počas celého roka. Jaskyňa nemá strop.

Dĺžka: 95 m; hĺbka: 25 m; GPS:N 48°38.99783′ E 20°47.44913′

Marciho diera sa nachádza v ústí Šajbovej doliny na skalnatom svahu Ostrého kopca. Jedná sa o jaskyňu s najvyššie položeným vchodom zo všetkých jaskýň v Slovenskom krase. Vstupný otvor sa nachádza v skalnej stene (859 m. n. m.), a po vstupe cez prielez vyúsťuje do úzkej chodby, ktorá končí v sieni s peknou výzdobou. Jaskyňa s dĺžkou 150 m bola miestnemu obyvateľstvu známa a v časoch 2. svetovej vojny bola využívaná ako úkryt. V tom čase došlo aj k značnému poškodeniu jaskyne. Jaskyňa je dnes uzavretá.

Dĺžka: 150 m; GPS:N 48°39.01313′ E 20°47.07348′

Obec Hačava sa nachádza na konci Hájskej doliny vo východnej časti Slovenského krasu. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1345. Prví obyvatelia boli nemeckého pôvodu a prišli sem v druhej polovici 14. storočia. Obec ležala v oblasti, kde sa hranice Turnianského panstva stýkali s hranicami majetku Jasovského kláštora a mesta Smolník. V obci sa zachovali nádherné pôvodné drevenice, ktoré však ustupujú novým chalupám. Asfaltová cesta do Hačavy pôvodne končila pri Čertovom moste. Ked bol v roku 1972 prechod za pomoci trhavín rozšírený, mohla byt cesta dokončená až do obce. Obyvatelia obce, ktorí sú zväčša rusínskeho pôvodu, sa v minulosti popri poľnohospodárstve zaoberali výrobou sediel, tažbou železnej rudy a výrobou dreveného riadu. Dnes je tu obľúbená chalupárska lokalita. Okolie Hačavy ponúka množstvo príležitostí na turistiku a cykloturistiku.