Home » Tolhájska – bývalá Csákyho chata

Tolhájska – bývalá Csákyho chata

Batoh na zrube na Tolhájskej

Pekná svahová lúka Tolhájska leží na východnom úbočí rozložitého vrchu Okrúhla (1008 m n.m.) nad obcou Opátka. Na lúke bola v roku 1913 postavená poschodová Csákyho chata. Tá však bola 7.12.1944 vypálená. Po vojne bola na pôvodnom mieste postavená horáreň, ktorá bola v roku 1958 premiestnená do Opátky. Dnes sa na pôvodnom mieste nachádza zrub slúžiaci lesným robotníkom.

Andrejova skala je morfologicky výrazným, speleologicky i turisticky takmer neznámym, 15 m vysokým a asi 100 m dlhým skalným útesom. Nachádza sa v bočnom údolí Hliny v závere Čermelskej doliny.

Krasové javy v Andrejovej skale môžeme pozorovať v podobe dvoch malých jaskýň korozívneho typu. Andrejova jaskyňa I. má zaujímavý vstupný portál, ktorý spestrujú malé komíny. Výzdoba v jaskyni sa obmedzuje len na drobné pizolitické formy a velmi slabo vyvinuté náteky. Jej dlžka je 8,8 metra. Andrejova jaskyňa II. je 4,54 metra dlhá a bez sintrovej výzdoby. Obe jaskyne sú pravdepodobne využívané zverou ako úkryt.

Pomenovanie Andrejovej skaly sa spája s tragickou smrťou Košického advokáta a predsedu Košickej poľovníckej spoločnosti Andreja „Andora“ Aranyossyho (1878 – 1929), ktorý sa pocčs jednej poľovačky v úbočí nad dolinou Hliny pošmykol a nešťastný výstrel ho tažko poranil. O pár dní v nemocnici zraneniu podľahol. Poľovnícki druhovia mu 25. mája 1930 na skale nad miestom nešťastia odhalili bronzovú pamätnú tabuľu. Od tých čias sa tomuto bralu hovorí Andrejova „Andorova“ skala.

Preklad nápisu: Na pamiatku milovanému predsedovi Košického poľovníckeho združenia Dr. Aranyossy Andorovi (24 mien) V tažkých ćasoch zanechal si tu svojich smútiacich druhov.

DYKH skala sa nachádza na okraji lúky na JV od chary Diana. Jej oficiálny názov je Biely kameň. Skala sa skladá z viacerých častí a pripomína každému niečo, napríklad na mňa pôsobí ako žaba. Názov DYKH skala vznikol od kešky, ktorá je tam umiestnená.