Home » Spoznávame Borčiansku planinu zo Zádielu

Spoznávame Borčiansku planinu zo Zádielu

Lúky na Borčianskej planine

Od konca obce Zádiel vedie spevnená cesta cez Zádielskú tiesňavu, ktorá končí pri verejnej Zádielskej chate. Okrem Blatnického potoka môžeme v tiesňave obdivovať skalnú scenériu. Potom vstúpime do Zádielskej doliny, prejdeme sa okolo Zádielskej chaty a vyššie odbočíme do Doliny Šajbového potoka. Vyjdeme na lúky Borčianskej planiny a pri súkromnej chate vystúpame na Havraniu skalu. Tam sa môžeme kochať výhľadmi zo skaly a tiež obdivovať tiesňavu Snežnej diery. Nakoniec zídeme ku kaplnke v Baksovej doline a túru ukončíme v Bôrke.

Trasa

ZádielZádielska tiesňava Zádielska chata – Zádielska dolinaDolina Šajbového potokaHavrania skalaBaksova dolina Bôrka, kostol
13,5 km; +852 m / –537 m

Doprava

Odchod os. vlakom zo ŽS KE o 6:32 h do obce Moldava n/B s prestupom na autobus do obce Zádiel. Výstup o 7:48 h.

Návrat autobusom o 14:15 / 15:50 h z Bôrky s 1 – 2 prestupmi na autobus do Košíc. Výstup o 16:35 / 18:15 h.


Zaujímavosti na trase

NPR Zádielská tiesňava je súčasťou Zádielskej doliny, je dlhá 3,8 km a nachádza sa medzi obcou Zádiel a pod vrchom Havrania skala. Tiesňava je miestami len 10 m široká a jej vápencové steny dosahujú výšku až 310 m. Z kamenných útvarov zaujme svojim tvarom hlavne 105 metrov vysoká Cukrová homoľa, ktorá je najvyšším vežovitým skalným útvarom na Slovensku. V tiesňave nás bude sprevádzať zvuková kulisa Blatnického potoka s malými kaskádami a vodopádmi.

Borčianska planina je súčasťou planiny Horný vrch. Je to planina na planine. Planina je ohraničená zo všetkých strán vyššíám reliéfom. Na planine sa závrty vyskytujú len minimálne. Havrania skala je názov NPR aj planinového vrcholu. Skalný komplex Havranej skaly prudko klesá do Zádielskej doliny. Na skale sa nachádza praveké, valom opevnené hradisko, ktoré bolo sídliskom ľudu kyjatickej kultúry, obyvatelia poznali spracovanie železa. Na skale sa nachádza vyhliadka pod názvom Malá Havrania skala.

NPR Havrania skala s plochou 147 ha bola vyhlásená v roku 1982. Skala je zo severu ohraničená Šajbovou dolinou, na východe Zádielskou dolinou a na juhu Strmou dolinou. Na juhu skál sa nachádza výhľadový vrchol Malá Havrania skala. Na severe sa nachádza Veľká Havrania skala, ktorá nie je turisticky prístupná, avšak vedie pri nej starý banský chodník hneď vedľa sa nachádzajú Sovie bralá, ktoré majú aj vyhliadku. Na Sovích bralách sa nachádza jaskyňa Snežná diera. V upätí Veľkej Havranej skaly je vchod do Ľadovej jaskyne.