Home » Šmykľavo na Sokolí kameň

Šmykľavo na Sokolí kameň

Jaskyňa v Sokolej skale

Na východ od obce Silica sa nachádza Sokolia dolina, ktorá nám skôr poslúži na okružnom prechode na tejto túre. Hlavnou dominantou túry je rezervácia Sokolia skala. Je to výrazný skalný útvar zapojený do lesného komplexu v závere doliny Sokolieho potoka na hranici Silickej planiny. Pod mohutnou Sokoliou skalou na jeho úpätí vyviera krasový prameň nazývaný Sokolia vyvieračka. V jej blízkosti a na severnej strane mohutnej steny Sokolej skaly sa nachádza otvor do známej Zbojníckej jaskyne. Na Sokolej skale sa nachádza vzácne archeologické nálezisko a zvyšky hradu Sokolí kameň.

Trasa

SiličkaSokolia skalaHrad Sokolí kameňSokolia dolinaDrieňovecSilička
8,1 km; +432 m / –432 m

Doprava

Stretnutie s autami o 9:00 h v Silička pod horárňou

Návrat autami zo Siličky


Zaujímavosti na trase

Hrad Sokolí kameň (450 m n.m.) predstavuje pozostatky valov a múrov stredovekého obranného a hlavne strážneho hrádku. Nachádza sa na výhľadovej a mohutnej vápencovej Sokoliej skale, ktorá je súčasťou prírodnej rezervácií Sokolia skala v NP Slovenský kras. Vápencová Sokolia skala ponúka pekný výhľad na obec Siliská Jablonica, na dolinu Sokolieho potoka, planinu Dolný vrch a Silickú planinu. Celá lokalita patrí medzi vzácne archeologické nálezisko. Hrádok bol postavený na mieste výšinného hradiska a jednoduchej slovanskej pevnosti opevnenej valmi z hliny a dreva nazývaných aj ako palisády.

Prvá písomná zmienka o existencii pevnosti je z roku 1243 (spomína sa ako hrad Solymkö neskôr ako Solyomke). Hrádok veľmi dobré strategické postavenie s impozantným výhľadom do doliny Sokolieho potoka. Hrádok zanikol koncom 15. storočia.

Pod mohutnou Sokoliou skalou na jeho úpätí v nadmorskej výške cca 350 m n. m. vyviera krasový prameň nazývaný Sokolia vyvieračka. V jej blízkosti a na severnej strane mohutnej steny Sokoliej skaly sa nachádza otvor do známej Zbojníckej jaskyne. Z východnej a severnej strany bol hrádok vďaka mohutnej Sokoliej skale absolútne neprístupný. Pozostával z hradného paláca, obrannej veže (donjon) a hradného opevnenia. Do hrádku sa vstupovalo cez bránu zabezpečenú padacím mostom. Bol obohnaný priekopou a valom. Pod hradnou plošinou sa v skalnom masíve nachádza niekoľko menších jaskynných otvorov v ktorých sa nachádzajú hniezdiská vtáčích dravcov.


Jaskyňa v Sokolej skale (Zbojnícka jaskyňa, 380 m n.m.) sa nachádza v závere doliny Sokolieho potoka na hranici Silickej planiny a planiny Dolný vrch v NP Slovenský kras. Jaskyňa je súčasťou prírodnej rezervácie Sokolia skala, ktorá bola vyhlásená v roku 1981 o výmere 11,69 ha. Vstup do jaskyne je asi 7 metrov široký a 10 metrov vysoký. Za vchodom pokračuje približne 20 metrov vysoký a rozľahlý priestor. Vstupná časť končí závalom.

Dĺžka vstupnej časti jaskyne je približne 40 metrov. Vstupná časť jaskyne je chudobná na výzdobu. V minulosti slúžila Zbojnícka jaskyňa aj ako častý úkryt vojenských zbehov a zbojníkov.

Dĺžka: 62 m; hĺbka: 17 m; GPS:N 48°32.753′ E 20°33.928′