Home » Šmyk sem do Šmykne, šmyk tam do Vyhne

Šmyk sem do Šmykne, šmyk tam do Vyhne

Jazierko pod Drienovským lomom

V juhovýchodnej časti Jasovskej planiny na strmom svahu sa nachádza niekoľko menších jaskýň s atraktívnymi názvami Vyhňa, Šmykňa, Čmeliak a Pavúčia jaskyňa. Nevedia k nim žiadna trasa a aj vstup do jaskýň je trochu dobrodružný. K jaskyniam sa môžeš vydať od úpätia Jasovskej planiny pri potoku Vinica a skončiť v Drienovských kúpeľoch.

Trasa

Drienovské kúpeleŠmykňa, Vyhňa VysokáMiglincDrienovské kúpele
16,7 km; +676 m / –676 m

Doprava

Odchod autobusom z AS KE o 7:15 h do Drienovca

Návrat autobusom o 15:03 h z Drienovca do Košíc. Príchod na AS o 15:47 h.


Zaujímavosti na trase

Šmykňa (425 m n.m.) je jaskyňa tvorená vzájomne prepojenými dutinami s komínmi. Vchod má rozmery 1,6 x 2,45 m. Vstupná chodba je vytvorená na pukline 24° – 204°. Jaskyňa je zanesená splavenými hlinitovými sedimentami.

Dĺžka: 28 m; GPS: N 48°37.54902′ E 20°55.55813′

Vyhňa (423 m n.m.) je jaskyňa tvorená riečnou chodbou modelovanou horizontálne tečúcim riečnym tokom. Je tvorená na puklinách 20° – 200° a 120° – 300° a je z väčšej časti zanesená. V prednej časti je dno pokryté sypkou čiernou hlinou. Vchod má rozmery 0,25 x 0,7 m a je trojuholníkového tvaru. Expozícia vchodu je 216° a je silno zahlinený až neprielezný.

Dĺžka: 19 m; GPS: N 48°37.54902′ E 20°55.55813′

Vysoká (706 m n.m.) patrí medzi najvyššie vrcholy Jasovskej planiny. Z vrcholových skaliek je vidieť na hrebeň Volovských vrchov. Samotný vrchol sa nachádza takmer priamo nad starým jabloňovým sadom.

GPS: N 48°39.81100′ E 20°48.46800′

Miglinc je údolie, ktoré predeluje Jasovskú planinu na južnú a severnú časť. Údolím preteká potok s rovnomenným názvom. Dolina začína pri vyvieračke s napájaním pre zvieratá.

Jaskyňa v záreze trate (455 m n.m.) je tvorená nevetvenou lineárnou stúpajúcou chodbou so skalným dnom s rozmerovým profilom cca 1 m. Rozmer vchodu je 1 x 0,7 m s polokruhovým tvarom a expozíciou a juh. Priestory sú modelované koróznou činnosťou vody podĺž diskontinuitnej plochy s vergenciou 84°, uklonenej k údoliu. Chemogénnu výplň tvoria povlaky mäkkého sintra. Výplňa dna tvorí vo vstupnej časti zmes hliny a organických nánosov. Steny jaskyne sú vlhké.

Dĺžka: 6 m; hĺbka: -1,5 m; GPS: N 48° 38.236′ E 020° 55.402′

Dorožba (563 m n.m.) je priepasť s mohutným dvojitým ústim osmičkového tvaru 18 x 10 m. V strede je predelená 1,5 m širokým skalým mostom. Steny sú zvislé, previsnuté a korodované.

Hĺbka: 12 m; GPS: N 48°38.76667′ E 20°55.45237′