Home » Slovenské skalné okná a brány

Slovenské skalné okná a brány

Skalné okno je geologická formácia, prírodne vytvorený otvor, úplne obkolesený horninou. Vzniká rôznymi formami erózie (najmä selektívna erózia – eroduje menej odolná časť horniny), ale výnimočne môže vzniknúť aj iným spôsobom, napríklad lávovým prúdom.

Skalné okná môžu vznikať vo všetkých druhoch hornín, najmä v pieskovcoch a vápencoch. Ale aj na Slovensku možeme nájsť skalné okná napr. v ryolite, kremenci alebo v žule. V závislosti od tvaru, veľkosti, pôvodu a okolia sa skalné okná môžu nazývať aj skalnými mostami, bránami alebo tunelmi. Ak otvor v skale siaha až k jej úpätiu, hovoríme o skalnej bráne. Ak cez okno tečie vodný tok, alebo bolo vytvorené vodným tokom, alebo sa po povrchu dá prejsť na protiľahlú stranu terénnej prekážky, môžeme hovoriť o skalnom moste. Ak je dĺžka otvoru v skale väčšia ako výška a šírka, môže sa takéto okno nazývať aj skalný tunel.

Na Slovensku sa najväčšie skalné okno nachádza v Nízkych Tatrách v masíve Ohnišťa, s výškou 20 – 27 metrov. Z ďalších známych okien na Slovensku môžeme spomenúť Gotickú a Obrovskú bránu v zlepencoch Súľovských vrchov, Skalné okno na Veľkom Maníne, Okienkový vodopád v Slovenskom raji, Klenbu v Turniskách vo Volovských vrchoch, Mnícha pri Terchovej v Malej Fatre, Skalné okno v Blatnickej doline a na Ostrej vo Veľkej Fatre, Rajtopíky v Branisku, Vrátnicu v Bachurni  či Skalnú bránu na Muránskej planine.

Z hladiska koncentrácie je najviac skalných okien na Slovensku vo Veľkej Fatre, najmä v oblasti Gaderskej a Blatnickej doliny a v Nízkych Tatrách, hlavne v oblasti Demänovskej doliny. Viacero ich je aj v Súľovských vrchoch či Slovenskom raji. Najdeme ich prakticky vo všetkých slovenských pohoriach, snáď okrem Kysúc a Oravy. Aktuálne na území Slovenska evidujeme viac ako 300 skalných okien.


Skalný tunel Drozdová

Skalný tunel Drozdová je tunelová jaskyňa, pod obcou Liptovská Osada, ktorá je od nepamäti známa miestnym obyvateľom. Kedysi pred miliónmi rokov v nej tiekla podzemná rieka, z ktorej sa zachoval tento 30 metrov dlhý tunel. Tunel je prístupný z chodníka od Strateného prameňa.  Jedná sa o krátky a teda strmý chodník (MAPA).

Skalné okno pod Briestenné

Skalné okno Briestenné je v skalnej veži na okraji Súľovských vrchov, ktoré sú súčasťou CHKO Strážovské vrchy. Pod skalou, ktorá sa trochu podobá na chýrneho Tyranosaura Rex, sa nachádza prekvapenie – niekoľko skalných okien, ktoré tvoria nohy dinosaura (MAPA).

Ludrovská skalná brána

Ludrovská skalná brána je prírodný výtvor, ktorý sa ukrýva kúsok od asfaltovej cesty, vedúcej Ludrovskou dolinou. Brána je  7 metrov široká a 4 metre vysoká. Prístup nie je dlhý ale zato výdatný. Cesta ku skrýši môže trvať z parkoviska minimálne 20 minút (MAPA).

Vratná skala

Vratná skala je jedna z mnohých prírodných krás Liptova. Nachádza sa len kúsok od Lúčneho hríbu, kde sa dá parkovať. Parkovanie nie je vhodné pre pre každé auto (MAPA).

Skalná brána Bralce

Skalná brána Bralce je ojedinelá skalná brána, ktorá vznikla v sopečnej hornine – ryolite. Nachádza sa na zelenej značke, ktorá prechádza cez PR Bralce na juhu od obce Žiar nad Hronom (MAPA).

Bralo Sokol

Bralo Sokol sa nachádza na pravej strane nad dolinou Sokol. V brale je niekoľko krasových javov, z ktorých najkrajší je skalné okno. Na vrchole brala je výrazná plošina, ktorá sa podobá starovekému hradisku (MAPA).

Skalné okno pod Zlobivou

Skalné okno pod Zlobivou sa nachádza v hlavnom hrebeni Vysokých Tatier v nadmorskej výške 2355 m n.m. presne v Prostrednej zlobnej štrbine. Pri hľadaní je potrebné dodrovať návštevný poriadok Tatranského národného parku. Výstup je povolený iba organizovaným horolezcom, vysokohorským turistom, prípadne ostatným turistom v sprievode horského vodcu (MAPA).

Brána na Hradisku

Brána na Hradisku je skalná brána na starom keltskom hradisku. Nad obcou Ponická huta sa nachádza, zarastené lesom, miesto, kde kedysi stávalo keltské hradisko. Možno sa v ňom spracovávali rudy z okolitých ložísk, možno strážilo obchodné cesty. Z tých čias sú viditeľné zvyšky valov, ktoré hradisko obkolesovali, zachovali sa úlomky keramiky a skoro na najvyššom bode hradiska stojí skalná brána, ktorá mohla byť posvätným miestom starých Keltov. Miesto má tajuplnú atmosféru (MAPA).

Skalná brána Stará kopa

Skalná brána Stará kopa sa nachádza na severozápadných svahoch vrchu Stará kopa (713 m n.m.), v blízkosti Majera (mestská časť Banskej Bystrice) v rámci rovnomennej prírodnej rezervácie. Rezervácia bola vyhlásená roku 1997, z dôvodu zabezpečenia ochrany územia s izolovaným výskytom duba plstnatého a bohatým výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Na okraji rezervácie sa nachádza spomínaná skalná brána (MAPA).

Havrania brána

Havrania brána je skalné okno v travertíne. Hoci sa nazýva Havrania brána, nepokúšaj sa ňou prejsť, to je vyhradené iba havranom, podľa ktorých aj bola pomenovaná táto lokalita. Prístup je od Fačkovského sedla, prejdeš bránou miniZoo, za ňou zabočíš na ľavú cestu a budeš pokračovať po lesnom chodníku asi pol hodiny (MAPA). 

Blatnicke skalné okno

Blatnicke skalné okno patrí medzi najobdivovanejšie prírodné útvary Veľkej Fatry. Nachádza sa v Blatnickej doline. Prístupné je z Blatnice po ZTZ asi za jednu hodinu chôdze, alebo bicyklom za 20 minút. Zo zelenej značky je možné pokračovať Juriašovou dolinou žltou značkou na Ostrú, kde sa nachádza ďalšie skalné okno (MAPA).

Skalné okno v Ohništi

Skalné okno v Ohništi je najväčšie skalné okno na Slovensku. Nachádza sa neďaleko vrcholu Ohnišťa v Nízkych Tatrách. Skalné okno nie je turisticky prístupné, aj keď k nemu vedie vyšlapaný chodník. Okno je však viditeľné z viacerých miest – z Janskej doliny, z Rovnej hole, z masívu Slemä alebo z cyklochodníka do Svidovského sedla (MAPA).

Skalné okno nad Rakytovom

Skalné okno nad Rakytovom sa nachádza nad dolinou Rakytovo, iba kúsok nad zvážnicou odkiaľ je okno vidieť (MAPA).

Skalné okno pod Znievom

Skalné okno pod Znievom sa nachádza pod zrúcaninou hradu Zniev v malebnom pohorí Žiar (MAPA).

MEMENTO ME DOMINE 1759

Nápis vytesaný do skaly sa viaže k poľovnickej legende starej viac ako 250 rokov. Skalné okno sa nachádza vedľa nápisu (MAPA).


Skalné okná a brány pri Košiciach

Keďže Košice sú mojim rodiskom a bydliskom, najviac ma zaujímajú skalné okná a brány v blízkom okolí. Naštastie je ich tu niekoľko a niektoré z nich som našiel náhodou sám. O to je väčšia moja radosť, pretože informácie o nich som na internete predtým nenašiel. Tu je ich zoznam.

Dračie oko

Dračie oko je malé skalné okno nad obcami Jablovce a Margecany pri vrchole Zbojnícka skala. K oku nevedie žiadny chodník, avšak dá sa k nemu odbočiť z chodníka smerom k vápenke na Kurtavej skale (MAPA). 

Skalné okno nad Opátkou

Skalné okno nad Opátkou sa nachádza v severnom svahu hrebeňa Železného vrchu v doline potoka Košarisko. Na začiatku doliny sa dá zaparkovať, potom už len peši dolinou až po drevosklad. Priamo ku skale nevedie žiadny chodník, les je tam však ľahko priechodný, aj keď výstup je mierne strmý (MAPA).

Turniský tunel

Prírodnou zvláštnosťou v celom masíve Murovanej skaly sú bralá a skalné útvary. Krajinársky je najhodnotnejší súbor skalných veží – Turní (alebo Turniská), ktoré dominujú nad okolitým lesným porastom. Pozoruhodným útrvarom je veľká skalná brána zvaná Turniský tunel (MAPA).

Skalné okno v Jasovskej jaskyni

Jasovská jaskyňa bola prvá, verejnosti sprístupnená jaskyňa na Slovensku. V blízkosti jaskyne sa nachádza chodník, ktorý vedie do svahu spolu so zábradlím. Po chodníku sa dostaneš k pôvodnému vchodu Jasovskej jaskyne s niekoľkými skalnými oknami. Strmým svahom sa dá vystúpať nad tieto okná (MAPA).

Moldavská skalná brána

V Moldave nad Bodvou sa nachádza malé krasové územie – Moldavský kras. Okrem dvoch jaskýň sa tu nachádza Moldavská skalná brána. Je to cca 2,5 metra vysoký skalný otvor, ktorý vznikol zvetrávaním vápencovej steny. V okolí je často bordel od spoluobčanov (MAPA).

Skalná brána pod Čertovíkom

V strmom severnom svahu vrchu Čertovík pri vodnej nádrži Ružín sa nachádza desať Zikmundových jaskýň. V blízkosti poslednej z nich (Líščia jaskyňa) na východnej strane svahu sa nachádza malá skalná brána (MAPA).

Jaskyňa Peško

Jaskyňa Peško sa nachádza v masíve rovnomenného brala vo výške 14 m od riečky Muráň. Je to prechodná jaskyňa, 17 metrov dlhý krasový tunel s otvormi na oboch stranách. Vytvorila sa chemickým rozpúšťaním triasového vápenca podzemnými vodami pozdĺž zvislého lomu (MAPA).

Skalné okno pri vrchole Žľab

Severovýchodne od vrchu Žľab v krasovej oblasti mimo národného parku pri obci Lúčka sa v strmom svahu nachádza toto malé okno. V oknu vedie malý vychodený chodník. V blízkosti sa nachádzajú skalné zrazy s výhľadom na najvyššie vrchy Borčianskej planiny (MAPA).

Skalné okno v Rankovských skalách

Na Rankovské skaly vedie ZTZ. Oblasť skál sa nachádza vo výrazne strmej rovnomennej rezervácii. S ohľadnom na nadmorskú výšku, približne v jej polovici sa nachádza asi 3 m vysoké skalné okno. Výstup k nemu je možný zdola dosť príkrym svahom (MAPA).