Home » Skárošská vyhliadka

Skárošská vyhliadka

Pohľad zo Skárošskej vyhliadky na Zemplínske vrchy

Na JZ okaji obce Skároš sa nachádza pamätník venovaný oslobodeniu obce v roku 1945. Naša trasa však pokračuje východnejšie popod hrad Skároš. Tentokrát na neho nevystúpime, svahy sú tu riadne strmé. Na úpätí východného svahu hradu je nemenej atraktívny úkaz – Tufové odkryvy. Odtiaľ sa dostaneme na štátnu hranicu a prídeme ku Skárošskej vyhliadke. Späť sa budeme vraciať spočiatku po hranici a nakoniec cez dolinu pod Ždaňským vrchom.

Trasa

Kostoľany nad Hornádom – Družstevná pri Hornáde – vyhliadke pri kríži – vyhliadka nad Malou Vieskou – vyhliadka nad KysakomKysak
11,5 km; +570 m / –570 m

Doprava

Odchod autobusom o 6:35 h z AS KE do Čane. (6:59 h). Prestup na autobus o 7:10 h do Skároša, pomník (7:19 h).

Návrat autobusom o 12:50 h zo Skároša, pomník do Geči, Jednota (13:01 h). Prestup na autobus o 13:07 h do Košíc (13:26 h).


Zaujímavosti na trase

Veľký andezitový útvar Skárošská vyhliadka sa nachádza na slovensko-maďarskej hranici na okraji prírodnej rezervácie Marocká hoľa. Leží približne 450 metrov smerom na juh od vrchu Sucha hora (806 m.n.m.) a približne 510 metrov juhovýchodným smerom od rozsiahlej Vlašskej lúky. Skárošská skala poskytuje krásne výhľady do širokého okolia. Za dobrej viditeľnosti odtiaľto možno pozorovať neďalekú Vlašskú lúku, mesto Košice, rozsiahle roviny Košickej kotliny, Slovenského krasu, masívne Volovské vrchy s Kojšovou Hoľou, Čanianske jazerá a za priaznivého počasia aj na Vysoké Tatry. Na maďarskej strane sú to Zemplínske vrchy. Nachádza sa tu aj ohnisko pre opekanie. O pár metrov ďalej v smere na hraničný vrch Veľký Milič umožňuje tento hraničný hrebeň výhľady na opačnú stranu, kde môžeme vidieť Východoslovenskú pahorkatinu, Východoslovenskú rovinu, Zemplínsku Šíravu, Vihorlatské vrch s vrchom Vihorlat a aj Ukrajinu. Na hrebeni, ktorý tvorí štátnu hranicu s Maďarskom sú umiestnené hraničné kamene.