Home » Skalné vyhliadky nad Slánskou Hutou

Skalné vyhliadky nad Slánskou Hutou

Pohľad z ROPíka na Veľký Milič

Za Slánskou Hutou sa tiahne opevnenie tvorené “ropíkmi, čo je ľudový názov pre železobetónový odolný objekt ľahkého opevnenia vzor 37. Na hrebeni trasy E3 sa nachádza rezervácia Malý Milič (759 m n.m.) – skala s nádherným vyhľadom na široké okolie Slanských vrchov. Ďalej na E3 je Kresaná skala – andezitové bralo, ktoré je 200 metrov dlhé a 15 metrov vysoké. Skalu tvoria 5 – 7 uholníkové stĺpy, ktoré vznikli pri pomalom tuhnutí lávy.

Trasa

Slanská HutaGarambošKamenná horaIzra, jazeroMalá Izrachata KopáskaMalý MiličKresaná skalaSlanská Huta
16 km; +658 m / –658 m

Doprava

Stretnutie s autami o 9:00 h pri cintoríne v obci Slanská Huta

Návrat autami od cintorína Slanská Huta


Ropík je ľudový názov pre železobetónový odolný objekt ľahkého opevnenia vzor 37 budovaného v rámci výstavby Československého opevnenia. Označenie “ropík” vzniklo už v druhej polovici tridsiatych rokoch podľa skratky ŘOP (Ředitelství opevňovacích prací). ŘOP výstavbu riadilo a zadávalo externým stavebným firmám.

V tridsiatych rokoch 20. storočia na základe zmeny politickej situácie v susednom Nemecku sa vtedajšia Československá vláda rozhodovala o spôsobe prípadnej obrany republiky. Československé predvojnové opevnenía boli budované predovšetkým na nemeckých, maďarských a neskôr aj rakúskych hraniciach.

Malý Milič (759 m n.m.) je skala s nádherným vyhľadom na široké okolie Slanských vrchov. Národná prírodná rezervácia Malý Milič bola vyhlásená v roku 1950 na výmere 14 ha. Predmetom je ochrana skalnej ostrohy Malého Miliča a typických pralesovitých porastov buka, duba a cenných listnáčov na skalnatých sutinách s ryolitovými bralami. Sú tu hniezdiská vzácneho krkavca čierneho.

Kresaná skala je kamenné dielo prírody, ktoré sa nachádza v severnom svahu Veľkého Miliča. Toto andezitové bralo je približne 200 metrov dlhé a 15 metrov vysoké. Jeho výnimočnosť je v sĺpcovitej odlučnosti vyvretej horniny tvoriacej 5 až 7 uholníkové stĺpy, ktoré vznikli pri pomalom tuhnutí lávy.