Home » Skalné útvary za Podhradíkom

Skalné útvary za Podhradíkom

Skalné útvary Mohylky

Za obcou Podhradík sa nachádza hrad Šebeš s malou jaskyňou v Gibove a Čechovým nápisom. Začína tu ZTZ, ktorá sa vedie severnou časťou Slanských vrchov. Na nej sa nachádza skala Džad. Po odpojení zo značky a pokračovaním smerom na sever nachádzame skaly Mohylky a Vážená skala. Trasa sa stretáva s PP Zárez Stravného potoka s minerálnym prameňom Tajch.

Trasa

Podhradík – hrad ŠebešČechov nápisJaskyňa v GiboveDžadMohylkyVážená skalaminerálny prameň TajchPavlovce
13 km; +572 m / –758 m

Doprava

Odchod os. vlakom o 6:36 h zo ŽS KE do Prešova (7:16 h). Prestup na autobus o 7:45 h do Podhradíka (8:04 h).

Návrat os. vlakom o 14:43 h z Pavloviec do Prešova (15:09 h). Prestup na os. vlak o 15:42 h do Košíc (ŽS KE – 16:24 h).


Hrádok Šebeš je národná kultúrna pamiatka a archeologická lokalita s ruinami hradu z 13. storočia, ktorá patrí do katastrálneho územia obce Podhradík v okrese Prešov. Nachádza sa vo výške 529 m n. m., na pahorku nad obcou, ktorého názov pripomína lokalitu hrádku Podhradie (Waryala). Lokalita hradu je situovaná na zarastenej skalnej ostrožine, patriacej do pohoria Slanské vrchy.

V blízkosti hradu sa nachádza objav skaly s tajomnými číslicami a niekoľkými písmenami. Písmena sú L.CSEH. Je tam aj dátum, asi 24. august 1896, avšak číslice 9 a 6 sú nejasné a treba ich preveriť. Pred zhruba 100 rokmi bol na hrádku nejaký vedec, asi botanik, ktorý okrem nazberaných byliniek svoje výsledky vedeckého bádania vysekal do skaly. obtiahnutými znakmi upúta menom Tento rok sa zhoduje s legendou chatára v oblasti, od p. Čajku. V nej sa spomína meno Ľudovíta Čecha, banského merača a geológa, ktorý bol v roku 1892 spolu s Jozefom Veressom pracovne posúdiť stav banského podnikania na opálových baniach na Dubníku. Sú tam vysekané údaje o portáli štôlne na rumelku, ktorá sa nachádza na opačnej strane potoka Šebastovka, na úpätí Hájovej hory. Ľudovít Čech (1840 – 1908) bol vynikajúci banský geológ. Vykonal stovky geologických pozorovaní v banských dielach banskoštiavnického, hodrušského a vyhnianskeho banského obvodu,ale aj vo vzdialenejších oblastiach, odobral množstvo vzoriek, zhotovil rad geologických profilov, ako aj nedokončených banských máp, ktoré sú vo fonde Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. Čechove dokumenty svedčia o jeho odbornej vyspelosti. Ľ. Čech zasvätil život poznávaniu metalogenetických pomerov stredoslovenskej rudnej oblasti a svojimi bohatými skúsenosťami sa zaradil na významné miesto v kontexte geológov Rakúsko-Uhorska. Nenechajte sa zmiasť prepisom priezviska Čech ako Cseh. V čase vrcholiacej maďarizácie to bol bežný jav.

Prírodná rezervácia Zárez Stravného potoka sa nachádza v severnej časti Slanských vrchov v katastri obce Pavlovce. Dôvodom ochrany tejto prírodnej pamiatky je erózny zárez na úseku Stravného potoka. Charakteristické sú turisticky atraktívne mikroformy reliéfu – kaskády, pereje a jaskynky v zlepencových súvrstviach. Návštevníci môžu obdivovať aj Vodopád na Stravnom potoku. Ide o chránený vodopád, ktorý sa nachádza len 50 m od minerálneho prameňa. PR Zárez Stravného potoka je súčasťou Lesného náučného chodníka Tajch, ktorý ponúka návštevníkom po celej trase množstvo informácii o lese, o jeho flóre a faune, práci lesníkov a lesných robotníkov, hospodárení a starostlivosti o les. Náučný chodník sa skladá z dvoch okruhov. Veľký je vhodný pre dospelých, ten menší pre deti. Trasa náučného chodníka ponúka turistom aj niekoľko oddychových zón s ohniskami.