Home » Rankovské opály

Rankovské opály

Nachádzame mäsové opály

Z Herlian alebo Vyšnej Kamenice sa dá urobiť pekný okruh, kde na začiatku trasy sa dajú nájsť obyčajné opály pri Svinickom potoku a mäsové opály pri Herlianskom sedle. V blízkosti potoka sa nachádzajú aj zvyšky hrádka Púch. Cesta ďalej vedie popod sedlo Vyžník na vyhliadku Rankovské skaly. Z nich vedie nová trasa cez les a lúky do Herlian.

Trasa

Vyšná Kamenica – Vyšnokamenické opály – hrádok Púch – mäsové opály – Herlianske sedloHerlianske sedlo – pod Vyžníkom – Rankovské skaly – Herlianske lúky – Herľany
15,5 km; +597 m / –573 m

Doprava

Odchod autobusom z AS KE o 8:00 h do Vyšnej Kamenice, OcÚ

Návrat autobusom o 17:29 h z Herlian do Košíc (18:15 h)


Zaujímavosti na trase

Vyšnokamenické opály sa nachádzajú vo Svinickom potoku aj na svahu poblíž. Opál je amorfný minerál. Vzniká tak že voda z horúcich pramenov rozpusti kremeň (SiO2), zatečie do dutín a trhlín kde po odparení vody zostava uložený kremeň. Existuje vela rôznych druhov opálov ktoré sa líšia vlastnostami i cenou. Obyčajný opál je sivý, čierny alebo zelený a hrou farieb sa nevyznačuje. Tento minerál môže byt priehľadný až nepriehľadný. Jeho lesk sa mení od skleného až po smolný, mastný alebo perleťový, najčastejšie však býva sklený.

Ak veríte v čarovnú moc kameňov, tak obyčajny opál podpori a oživi Vaše obchodné vzťahy, a má všeobecne ochranné schopnosti.

Hrádok Púch sa nachádza vzdialenom 1,5 km na východ od obce Herľany, už však v katastri obce Vyšná Kamenica. Nachádzajú sa tu už len miestami viditeľné pozostatky hradieb a stopy po vykopávkach.

Mäsové opály sa nachádzajú na nálezisku neďaleko Herlianskeho sedla. Je tu niekoľko výkopov, ešte pred pár rokmi čerstvých a otvorených. V hlbších výkopoch (1 – 2 metre) sa dolovali velikánske kusy a okrem mäsového aj opál červený. Veľké kusy opálu sa dajú stále ľahko nájsť. Menšie kúsky vhodné na pamiatku z návštevy sa ale povaľujú všade po okolí.

Rankovské skaly (780 m n.m.) sa nachádzajú nad obcou Herľany. Tiež sa tu nachádza rovnomenná prírodná rezervácia. Skaly ponúkajú výhľady na celé údolie Torysy, časť Slanských vrchov, časť Zemplínskych vrchov, Košice, Čergov, Volovské vrchy a Čiernu horu. Vyskytujú sa tu vzácne druhy rastlín, lesné, lúčne a skalné rastlinné spoločenstvá a živočíšne spoločenstvá. Skaly sú hniezdiskom chránených dravcov.


Opál vs. Kryštál

Opál, na rozdiel od iných drahokamov ktoré majú kryštalickú štruktúru, je amorfný minerál. Vzniká tak že voda z horúcich pramenov rozpusti kremeň (SiO2), zatečie do dutín a trhlín, kde po odparení vody zostáva uložený kremeň.

Existuje veľa rôznych druhov opálov, ktoré sa líšia vlastnosťami i cenou. Drahý opál je mliečnobiely alebo čierny a prekrásne hrá rozličnými dúhovými farbami, zvyčajne červenou, modrou a žltou. So zohrievaním vody, ktorá je v ňom viazaná, sa jeho farba často mení. Napríklad, ak sa drahý opál zohreje v dlani, bude sa mimoriadne lesknúť. Ohnivý opál je žltý alebo červenkastý a môže, ale nemusí opalizovať. Opál mäsový je fialovočervený opál, niekedy s vrstvičkami, pripomínajúci mäso.

Obyčajný opál je sivý, čierny alebo zelený a hrou farieb sa nevyznačuje. Tento minerál môže byt priehľadný až nepriehladný. Jeho lesk sa mení od skleného až po smolný, mastný alebo perleťový, najčastejšie však býva sklený.

Amorfná látka je tuhá látka, ktorá nemá kryštálovú štruktúru. Je v pevnom skupenstve, jej stavebné častice nie sú pravidelne usporiadané, teda nevytvárajú kryštály. Amorfné je napríklad sklo.

Kryštál je fyzikálne a chemicky rovnorodé pevné teleso s pravidelnou trojrozmernou štruktúrou atómov, molekúl a iónov. Ide o s teoreticky nekonečne veľkou kryštálovou štruktúrou. Kryštál vzniká, čiže rastie, kryštalizáciou. Za vhodných podmienok pri kryštalizácii je vonkajší tvar kryštálu pravidelne ohraničený plochami a hranami. Dokonale vyvinutý kryštál je teda mnohosten ohraničený plochami, hranami a vrcholmi.