Home » Prielom Muráňa

Prielom Muráňa

NCH Prielom Muráňa

Návšteva náučného chodnika Prielom Muráňa a náučného chodnika Krasové javy Hôrky nás prevedie malebnou kaňonovitou dolinou potoka Muráň v nenarušenom prírodnom prostredí. Na trase sa nachádza niekoľko jaskýň a krasové zaujímavosti planiny Hôrka. V závere si krátko dobrovoľne pozrieme planinu Koniar a skončíme v Plešivci.

Trasa

BretkaJaskyňa Peško NCH Prielom Hornádu Hutnianska jaskyňa Meliata Gemerská hôrka NCH Krasové javy HôrkyJaskyňa Žomboj (nepovinne) – Planina KoniarPlešivec
15,6 km; +265 m / -240 m

Doprava

Odchod rýchlikom zo ŽS KE o 7:22 h do obce Tornala s prestupom na autobus do obce Bretka. Výstup o 9:05 h.

Návrat rýchlikom o 15:36 h z Plešivca do Košíc. Príchod na ŽS o 16:38 h.


Zaujímavosti na trase

NCH Prielom Muráňa nás prevedie malebnou kaňonovitou dolinou potoka Muráň v nenarušenom prírodnom prostredí. Zvláštnosťou doliny je jej zaujímavý vznik. Pred dvoma miliónmi rokov potok tiekol na širokej štrkovo-piesčitej nive, kde vytváral výrazné ohyby, tzv. meandre. Neskôr sa postupne zarezával do vápencového podložia pod štrkovou vrstvou, zachoval si však aj pôvodné meandre až dodnes. Vápencový masív na oboch brehoch potoka odvodňoval prostredníctvom krasových prameňov. Zostali po nich jaskyne, ktoré sú svedkami etapového prehĺbenia doliny.

Jaskyňa Peško (210 m n.m.) je verejnosti voľne prístupná jaskyňa. Jedná sa o priechodnú jaskyňu s dĺžkou 17 m. Jaskyňa sa vytvorila chemickým rozpúšťaním triasového vápenca podzemnými vodami obohatenými o oxid uhličitý. Jaskyňu ľudia používali od neskorej doby kamennej. Počas 2. svetovej vojny slúžila ako úkryt pred frontom.

NCH Krasové javy Hôrky sa nachádza na planine Hôrka ako súčasťou planiny Koniar. Planina ponúka rozličné krasové javy na pomerne malom území. NCH začína priamo v areáli penziónu Skalná Ruža a to bránou, ktorá je dielom umeleckého rezbára Š. Ulmana. Dĺžka NCH je 8 km a má desať zastávok na svojom okruhu. NCH obsahuje krasové javy ako sú škrapy, čertove brázdy t.j. škrapové polia, závrty, priepasti, krasové jazierka, jaskynné otvory, čertovu dieru, t,j. ponor, krasové vyvieračky, odkrytý , či pokrytý kras a zvláštnu rastlinnú a živočíšnu ríšu.

Návštevníkom je k dispozícii kniha návštev, kde môžu zapísať svoje postrehy, zážitky a po absolvovaní túry môžu v penzióne Skalná ruža, pred ktorou chodník začína, dostať účastnícky list aj s dátumom a razítkom.