Home » Potme v Háji

Potme v Háji

Hľadáme niečo pri vchode Skalistého potoka

Pred výletom počkaj, než sa zotmie, kľudne aj v hostinci PRESSO pod Skalou v Háji. Následne sa vydaj na nočnú adrenalínovú prechádzku okolím Hája. Pozor, chce to riadnu dávku odvahy, kedže trasa začína pri cintoríne. Čaká na Teba niekoľko kilometrov okruh lesom a lúkami, tak sa na to patrične priprav. Po trase Ťa navedú svetlušky. Na konci svetluškovej trasy Ťa čaká veľký objav. Späť sa môžeš vrátiť po lúke a ceste, budeš to mať rýchlejšie.

Trasa

Háj potme pri Háji – Skalistý potok Háj
7 km; +243 m / –243 m

Doprava

Stretnutie s autami o 19:00 h v Háji na turistickom parkovisku. Tam počkáme, než sa zotmie.

Návrat autami z Hája


Zaujímavosti na trase

Obec Háj sa nachádza na začiatku malebnej Hájskej doliny vo východnej časti Slovenského krasu, medzi Zádielskou planinou a Jasovskou planinou. Hájska dolina nad obcou patrí medzi najkrajšie doliny na Slovensku. Atrakciou obce je 10 metrová plastová socha anjela s odlomeným krídlom, umiestnená na cintoríne, ktorú obci darovala americká filmová spoločnosť po dokončení nahrávania filmu „Za nepriateľskou líniou“ v roku 2000.

Jaskyňa Skalistý potok je aktívny fluviokrasový výverový jaskynný systém s vodným tokom a 23 sifónmi, suchými horizontálnymi i vertikálnymi časťami. Jaskyňa má charakter meandrových chodieb i kombinovaných chodieb stúpajúcich k povrchu planiny ku kóte 551 m n.m. Vchod je umelo prerazený v mieste občasného výveru. Po 15 metroch jaskynný priestor naráža na vodnú hladinu. Vchod je zamrežovaný v tvare 1,8 m x 0,6 m.

Dĺžka: 8215 m; hĺbka: 376 m