Home » Po hrebeni Hradiska

Po hrebeni Hradiska

Zalesnený vrchol Hradiska

V okolí Slanca dobre poznáme Slanský hrad a trstinové jazierko. V skutočnosti sú tam jazierka dve a to menej známe na severe mimo turistickej značky je prírodná pamiatka. Keď sa vydáme ešte ďalej na sever, čaká nás stúpanie na vrch Hradisko. Ten má pomerne dlhý hrebeň s južným predvrcholom, samotným vrcholom a severným predvrcholom. Budeme postupovať ďalej na sever, zostúpime z Hradiska až sa dostaneme k prírodnemu jazeru a bani pri bývalom kameňolome Malý Dobozer. K bani je zákaz vstupu a priestor je monitorovaný, avšak stráž púšťa ľudí, ktorí si tam prídu zabehať, či sa prejsť.

Trasa

SlanecSlanský hrad Trstinové jazierka – hrebeň Hradiska – lom StrahuľkaRuskov, ŽS
11,1 km; +531 m / –628 m

Doprava

Odchod autobusom z AS KE o 7:10 h do Slanca, centrum

Návrat os. vlakom o 13:32 / 15:23 h z Ruskova do Košíc. Príchod na ŽS o 13:49 / 15:49 h.


Zaujímavosti na trase

PR Slanský hradný vrch (509 m n.m.) tvorí skalnatý andezitový kopec s hradnou ruinou Slanského hradu. PR je vyhlásená na ochranu zmiešaného listnatého porastu, skalnatej vegetácie, xerotermnej flóry a fauny výraznej krajinnej dominanty na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno–výchovné ciele. Nachádza sa tu stará dubovo-buková hradná alej. Gotický Slanský hrad pochádza zo začiatku 13. storočia, zničený bol v roku 1679. Od roku 2011 na hrade prebieha archeologický prieskum, postupná sanácia hradných múrov a komplexná rekonštrukcia hradnej veže nazývanej „Nebojsa“ s cieľom opätovne ju sprevádzkovať ako plnohodnotnú stavbu a múzeum.

PR Trstinové jazero (437 m n.m.) sa nachádza za obcou Slanec na západnom úpätí Slanského hradného vrchu. Predmetom ochrany sú vzácne a kriticky ohrozené druhy živočíchov, najmä obojživelníkov a plazov, ktorých spoločný výskyt v jednej lokalite je ojedinelý. Z obojživelníkov sú to mlok bodkovaný, mlok hrebenatý, mlok horský, salamandra škvrnitá, ropucha bradavičnatá, kunka žltobruchá a hrabavka škvrnitá. Z plazov sú to užovka obyčajná a slepúch lámavý a z vtákov sa tu nachádzajú kačica divá, červienka obyčajná, zelienka obyčajná a sliepočka vodná. Jazero a jeho okolie má pralesný a mokraďný charakter. S drevinami rastúcimi tu v okolí sú vodné a pobrežné rastlinné spoločenstvá a viaceré vzácne druhy rastlín močiarneho biotopu. Pri Slanci sa nachádzajú dve Trstinové jazerá vzdialené od seba 300 metrov s polohou nad sebou. Chránené je len horné jazero.