Home » Päť pokušení pod Gréčovom

Päť pokušení pod Gréčovom

Výhľady z kóty 870

Túra vedie neznačenou trasou z Hačavy na pomerne vysoký Gréčov vrch, avšak hlavným cieľom je nájdenie piatich menších jaskýň na JZ od vrcholu. Ďalším zaujímavým miestom je výstup na kótu 870 s nádhernou vyhliadkou nad Zádielskou dolinou. Pri návrate ešte môžeš navštíviť Hačavskú jaskyňu, spoznať ihrisko “horská liga” a pozrieť sa na Hačavu bezprostredne z menšej zarastujúcej vyhliadky.

Trasa

HačavaHačavské sedlo Priama jaskyňaGréčov vrch – Jaskyne pod Gréčovom vyhliadka na kóte 870 – kóta 850 – Marciho jaskyňa IIBezvodyHačavská jaskyňa – vyhliadka nad HačavouHačava
10,7 km; +522 m / –522 m

Doprava

Stretnutie s autami o 8:30 h v Hačave na otočke autobusu

Návrat autami z Hačavy


Zaujímavosti na trase

Priama jaskyňa (815 m n.m.) je tvorená priamou, 1,5 m širokou, postupne sa zužujúcou chodba. Strop je nízko položený, avšak v závere sa dvíha. Jaskyňa sa končí závalom, resp. zasintrovanou puklinou. V zadných partiách sú dva vysoké komíny a balvan. Vchod vo vstupnom abri má polelipsový prierez s vizuálne dobre sledovateľným napojením na predisponujúcu poruchu. Parametre vchodu sú 2 m × 1,3 m; expozícia: 36°. Výplň tvorí mierne stúpajúce dno, ktoré je je tvorené zmesou hliny a sutiny rôznej frakcie.

Dĺžka: 20 m; GPS: cca N 48°40.19917′ E 20°49.03133′

Okrajová priepasť pod Grečovým vrchom (850 m n.m.) predstavuje plytká priepasť s ústím obdĺžnikového tvaru s rozmermi 1,3 m × 0,5 m. V hĺbke približne 2 m prechádza do malej subhorizontálnej sieňovitej dutiny s rozmermi 2,5 m × 2 m. Jaskyňa leží priamo na morfologicky výraznom okraji planiny; od kóty 870 m n. m. sa nachádza vo vzdialenosti približne 350 m v smere približne 110°.

Dĺžka: 7 m; hĺbka: -4 m; GPS: cca N 48° 39.777′ E 20° 48.355′

Motýlia puklina (840 m n.m.) je 4,5 m vysoká, pri báze približne 0,8 m široká rozsadlinová porucha uklonená na severovýchod. Od Priepasti pod Grečovým vrchom leží vo vzdialenosti 45 m v smere 265°.

Dĺžka: 5 m; GPS: N 48°39.80898′ E 20°48.40368′

Jaskyňa Vetráčik (844 m n.m.) je tvorená úzkou, pod uhlom 30° stúpajúcou chodbou zavalenou v zadnej časti sutinou. Záver jaskyne cez zával komunikuje z povrchom, čoho dôsledkom je prievan v jaskyni. Vchod je situovaný na báze skalnej steny, približne 6 – 7 m pod okrajom planiny. Chodba vo vstupnej fácii má svetlosť 0,4 – 0,5 m, vzadu 0,6 – 0,8 m. Po približne 3,5 m sa chodba lomí na východ. Od Rezanej jaskyne leží vchod Vetráčika vo vzdialenosti 21 m v smere 336°.

Dĺžka: 5 m; GPS: cca N 48°39.819′ E 20°48.501′

Sedem puklín (843 m n.m.): mohutný vchod s rozmermi 3 m × 1,5 m je exponovaný na juh. Jaskynný priestor tvorí sprvu vysoká, prudko stúpajúca chodba so zahlineným dnom. Od Priepasti pod Grečovým vrchom leží vo vzdialenosti 70 m v smere 82°.

Dĺžka: 6 m; hĺbka: 2 m; GPS: N 48°39.80352′ E 20°48.52267′

Rezaná jaskyňa (845 m n.m.) je tvorená 6 m dlhou, mierne klesajúcou, 1,5 m vysokou, pri báze 0,2 – 0,4 m širokou a zároveň zužujúca sa chodbou s kompaktnými stenami a s postupne znižujúcim sa stropom. Profil je približne trojuholníkový. Vchod situovaný –10 m pod hranou planiny je exponovaný na JZ a má tvar ukloneného trojuholníka a rozmery 2 m × 1 m. Priamo vo vchode spočívajú mohutné balvany (výška: 0,8 m). Vchod je situovaný vo vzdialenosti 22 m a v smere 168° vzhľadom na Priepasť pod Grečovým vrchom.

Dĺžka: 6 m; GPS: cca N 48°39.820′ E 20°48.522′

Marciho jaskyňa II (825 m n.m.) je relatívne veľká svahová jaskyňa s rozsadlinovo-koróznym vývojom, s priepasťovitým priestorom v závere. Priestory sú bohato vyzdobené živou sintrovou výplňou, predovšetkým nátekového typu. Jaskyňa bola zakreslená na turistických mapách v polovici 20. storočia.

Dĺžka: 22 m; hĺbka: -7 m; GPS: cca N 48°39.420′ E 20°48.492′

Jaskyňa v Skalke I (665 m n.m.) je typická stráňová jaskyňa so znižujúcim sa stropom a zužujúcim sa pôdorysom. Jaskynný priestor tvorí relatívne krátka, spočiatku mierne klesajúca, 2 m vysoká, neskôr horizontálna chodba. Profil chodby má trojuholníkový tvar. V jej závere sa strop zníži do výšky 1,3 m. Vchod je relatívne vysoký, má trojuholníkový tvar a rozmery 2,3 m × 2 m. V línii jeho roviny leží hrubozrnná vápencová sutina. Vchod jaskyne je dobre ukrytý v reliéfe skalných stien, medzi ktorými je zovretý.

Dĺžka: 7 m; GPS: cca N 48°39.864′ E 20°50.409′