Home » Onderkov Parustan

Onderkov Parustan

Onderkov kameň

Onderkove skaly sú bizarné skalné útvary nad obcou Dargov. Ku skalám vedie trasa s namáhavým stúpaním. Asi 1 km severne od Onderkových skál sa nachádza Onderkov kameň. Jedná sa o samotný, 6 m vysoký kameň s mystickým vzhľadom, ktorý vyzerá ako mohyla. Hrad Parustan (alebo Braničev) bol postavený po tatárskom vpáde v 13. storočí a po roku 1355 zanikol. Vedie k nemu krátka, avšak strmá cesta od poľovníckej chaty pri rázcestníku.

Trasa

Dargov – most cez Bačkovský potokLipov kameňBačkovská sfingaStrechový kameňStrechový vrch – vyhliadka – zelený NCH križovatka – Onderkov kameňBiely vrchOnderkove skaly – chata OnderokOnderkov potokDargov
16 km; +700 m / –700 m

Doprava

Odchod autobusom o 8:00 h z AS KE do Dargova, č.d. 10

Návrat autobusom o 14:50 / 15:34 h z Dargova, č.d. 10 do Košíc (15:24 / 16:10 h)


Zaujímavosti na trase

V Slanských vrchoch sa nachádza nespočetné množstvo skalných útvarov. Niektoré majú svoje mená, iné sú úplne anonymné. Rozmanitosť ich tvarov a veľkosti je naozaj pestrá. Niektoré dokonca evokujú myšlienku na ich neprirodzený pôvod. Z geologického pohľadu Slanské vrchy tvoria hlavne horniny vyhasnutých sopiek.

Prechod z juhu na Onderkove skaly komplikujú pováľané stromy a rôzne balvany i terénne zlomy. Pod skalami tečie Onderkov potok a nižšie sa nachádza poľovnícka chata nazvaná Chata pod Onderkom. Mohutnosť týchto skál je možné vidieť iba z východnej strany t.j. od potoka, pretože chrbát týchto skál prechádza plynule do zalesneného podložia pokračujúceho na hrebeň. Na Onderkovom kameni sa dajú obdivovať skalné zrazy obrastené brečtanom i machom a po silných mrázoch aj s množstvom cencúľov. Odtiaľ sa stúpa cez žľab a skalné zrazy k masívu uvedených skalných útvarov s vyhliadkou na skalnej platni smerom k Onderkovmu kameňu.

Pred Bielym vrcholom sa nachádza skalná mohyla s názvom Onderkov kameň. Na hŕbe kameňov a balvanov tvorí dominantu asi 6 m vysoký rozdelený mystický skalný ihlan, ktorý z každej strany vyzerá ináč. Stúpanie tu vedie v náročnom skalnom teréne.

Hrad Parustan (alebo Braničev) bol postavený po tatárskom vpáde v 13. storočí. V roku 1320 je hrad (castrum Purustyan) písomne doložený ako stredisko panstva, ktorému patrili obce Backov, Filov, Albínov, Višnov a Zbehnov. Niektoré zdroje uvádzajú, že hrad bol zbúraný po roku 1317. Zrejme vychádzajú z dátumu porážky Boršu, ale nebolo tomu tak. Po roku 1355 hrad zanikol, sídlo panstva noví majitelia preniesli na susedný hrad Backov.