Home » Okolo Jelenieho vrchu

Okolo Jelenieho vrchu

Lúčny terén pod Jelením vrchom

Z Hačavy sa vieme celkom rýchlo dostať okrajom Zádielskej planiny cez Hačavské sedlo pod Jelení vrch. V lúčnom teréne odbočíme nenápadne na SZ a po úzkom hrebeni sa dostaneme až k Malému Jeleniemu vrchu. Vedľa neho sa nachádza vyhliadka s pohľadom na hrebeň Volovských vrchov. Po návrate z hrebeňa vystúpane po lúke k vysielaču na Jelení vrch. Prejdeme sa po jeho hrebení pekným brezovým hájom až k najvyššiemu miestu vrchola. Jelení vrch je najvyšší vrch v oblasti, ale výhľady z neho smerom na Jasovskú planinu pomaly zarastajú. Potom zídeme nižšie na križovatku s ŽTZ a budeme ďalej mierne klesať. V odbočke vpravo sa odpútame od značky a strmým svahom zídeme niekoľko sto metrov na lesnícky chodníček. Po ňom krátko krátko na východ a ešte raz zídeme nižšie k nádhernej priepasti pod vrchom Špičiak. Od jaskyne sa vrátime na chodník a po hrebeni prídem na ďalší vrch Hoverla so zarastajúcou vyhliadkou na Volovské vrchy. Vrátime sa na ČTZ strmo hore, odkiaľ sa budeme konečne vraciať cez Sedlo Krížna poľana do Hačavy..

Trasa

HačavaHačavské sedlo Malý Jelení vrchJelení vrch – jaskyňa pod Špičiakom – HoverlaSedlo Krížna poľana Hačava
7,1 km; +600 m / –600 m

Doprava

Stretnutie s autami o 8:45 h pri OcÚ v Hačave

Autami z Hačavy


Zaujímavosti na trase

Obec Hačava sa nachádza na konci Hájskej doliny vo výške 650 m vo východnej časti Slovenského krasu. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1345. Prví obyvatelia boli baníci nemeckého pôvodu a prišli sem v druhej polovici 14. storočia. Neskôr sa prisťahovali rusínski pastieri, ktorí vytvorili dnešnú formu dediny a celého okolia. Zaoberali sa s pasením, drevorubačstvom, výrobou sediel, tažbou železnej rudy a výrobou dreveného riadu. Dnes v obci dominuje slovenská národnosť. Obec ležala v oblasti, kde sa hranice Turnianského panstva stýkali s hranicami majetku Jasovského kláštora a mesta Smolník. V obci sa zachovali nádherné pôvodné drevenice, ktorá sa radia medzi najzaujímavejšie pozoruhodností v oblasti. Dnes už ustupujú novým chalupám. Okolité planiny, horné lúky a krasové útvary sú príťažlivé pre turistiku. Vedú tu viaceré turistické trasy a jedna cyklistická, ktorá spája Hájsku dolinu, Zádielsku planinu a Zádielsku dolinu. V Hačave začína náučný chodník Horné Lúky, ktorý sa končí nad Zádielskou tiesňavou. Asfaltová cesta do Hačavy pôvodne končila pri Čertovom moste. Ked bol v roku 1972 prechod za pomoci trhavín rozšírený, mohla byt cesta dokončená až do obce. Dnes je tu obľúbená chalupárska lokalita.

Jelení vrch (947 m n.m.) leží na hranici Volovských vrchov a NP Slovenský kras. Vrch nazývaný aj Valgata dostal pomenovanie po významnom hajtmanovi Martinovi Valgatovi. Valgata tu chodil rád na poľovačky so svojou družinou. Na vrchole sa nachádza mohutná veža vysielača televíznych, rozhlasových a GSM signálov. Severný svah vrchu je v súčasnosti zalesnený, južná časť vrcholovej časti je odlesnená. Odlesnená časť vrchu, ktorú tvorí vrcholová lúka ponúka jedinečné výhľady do okolia. Vrcholové lúky a brezové háje sú posiate obrovským množstvom chránených kvetov.