Home » Netradičné vyhliadky nad Hrhovom a Zádielom

Netradičné vyhliadky nad Hrhovom a Zádielom

Vyhliadka nad Hrhovom

Z Hrhova vedie dobrodružná cesta strmo hore na skalnaté vyhliadky Horného vrchu. Z vyhliadok je vidieť Dolný vrch a Hrhovské rybníky. Ďalšie zaujímavé vyhliadky sa nachádzajú nad Zádielskou tiesňavou na východnom okraji Horného vrchu. Väčšina turistov obdivuje Zádielskú tiesňavu z druhej strany z Krkavčích skál. Nakoniec môžeš zísť dole do Zádielu a popod Turnianskú hradnú stráň prísť do Turne nad Bodvou.

Trasa

Hrhov vyhliadky nad Hrhovom Čertova diera resp. Vlčí vrch chata Tanya výhľady nad Zádielom reštaurácia pod Turnianskym hradom
12,1 km; +672 m / –673 m

Doprava

Odchod autobusom z AS KE o 7:15 h do Hrhova

Návrat autobusom o 14:55 z Turne n/B do Košíc. Príchod na AS o 15:47.


Zaujímavosti na trase

Horný vrch je krasová planina a podcelok Slovenského krasu s výrazne vymedzenými hranicami, ktoré ju ohraničujú z troch strán. Na juhu jeho skalnaté stráne klesajú strmo do Turnianskej kotliny, na severe je ohraničená dolinou Čremošnej s niekoľkými obcami. Jej východné ohraničenie je tvorené prudkými zrázmi mohutnej Zádielskej doliny a svahmi Blatnickej doliny. Západné ohraničenie Horného vrchu je tvorené Jablonovským sedlom nazývaným tiež Soroška.

Celková dĺžka Horného vrchu je 15 km. Planina je pokrytá hustými a zväčša listnatými lesmi. Planina nemá príliš rozľahlé krasové lúky, nachádza sa tu však viacero veľkých horských lúk a plošne malých na seba nadväzujúcich lúk. Na planine sa nachádzajú početné hlboké priepasti a vyvieračky. Evidovaných je až 250 jaskýň a priepastí.

Z najpríťažlivejších a najvýdatnejších vyvieračiek na Hornom vrchu je Hrhovská vyvieračka, ktorá sa nachádza v obci Hrhov. Hrhovská vyvieračka vytvára asi 15 metrov vysoký vodopád Hrhovský vodopád.

Čertova diera (767 m n.m.) je gravitačná jaskyňa, ktorá sa nachádza v hornej časti Zádielskej tiesňavy v južnom svahu planiny Horný vrch v Chránenej krajinnej oblasti v Slovenskom krase.

Dĺžka: 1000 m; hĺbka: 186 m; GPS: N 48°37.45332′ E 20°47.45907′