Home » Najvyššie chaty v Slovenskom krase

Najvyššie chaty v Slovenskom krase

Chata pod Matesovou skalou

Na Borčianskej planine nájdeš lesy a rozsiahle lúky a poľovnícku chatu pod Matesovou skalou. My sa vydáme ešte severnejšie až ku kóte Metlisko, ktoré už presahuje 900 m n.m. Tam sa stočíme na JZ, opustíme planinu a stále v krasovom území sa zakrútime okolo ďalšej poľovníckej chaty do Doliny potoka Čremošná. Cez ňu sa vrátime do Bôrky.

Trasa

BôrkaVaršova horaPri ŠejbovkeChata pri ChvosteChata pod Matesovou skalouMetliskoChata pod MetliskomČremošnáBôrka
10 km; +449 m / –452 m

Doprava

Stretnutie s autami o 9:00 h na hornom konci obce Bôrka

Návrat autami z Bôrky


Zaujímavosti na trase

Borčianska planina je súčasťou planiny Horný vrch. Je to planina na planine. Planina je ohraničená zo všetkých strán vyššíám reliéfom. Na planine sa závrty vyskytujú len minimálne. Havrania skala je názov NPR aj planinového vrcholu. Skalný komplex Havranej skaly prudko klesá do Zádielskej doliny. Na skale sa nachádza praveké, valom opevnené hradisko, ktoré bolo sídliskom ľudu kyjatickej kultúry, obyvatelia poznali spracovanie železa. Na skale sa nachádza vyhliadka pod názvom Malá Havrania skala.