Home » Najkrajšie miesta Malých Karpát

Najkrajšie miesta Malých Karpát

Skalný hrebeň vedúci na Kršlenicu

Kršlenica a Jelenia hora sú menej známe vrchy Malých Karpách a možno najkrajšie miesta pohoria. Ich skalné masívy sú nevídaného charakteru, pretože sa podobajú na Súľovské skaly. Trasa začína v Plaveckom Mikuláši a ako prvé sa dostaneme ku Kršlenici buď po ŽTZ alebo náročnou neoficiálnou trasou po skalnom hrebeni. Čierna skala je prírodná rezervácia s krasovou stenou. Ďalším zaujímavým miestom je Mon Repos, kde sa nachádza starý Pálffyovský kaštieľ z 19. storočia. Odtiaľ sa dá ísť po ZTZ cez Mokrú dolinu na štart. Na skrátenej trase sa nachádza jaskyňa Deravá skala považovaná za jednu z najkrajších jaskýň Malých Karpát. Na dlhšej trase na Jelenej hore sa nachádzajú zákonom chránené rastliny a nezvyčajná vegetácia.

Trasa

Plavecký MikulášKršlenicaČierna skalaMon ReposKubašováJelenia horaPlavecký Mikuláš
10 km; +576 m / –576 m

Doprava

Autobusom z Bratislavy do Plaveckého Mikuláša s možným prestupom v Rohožníku (1:26 h)

Návrat autobusom z Plaveckého Mikuláša do Bratislavy s možným prestupom v Rohožníku (1:20 h)

Alternatívna trasa

Od rázcestníku Mon Repos pôjdeme po ZTZ okolo jaskyne Deravá skala
7,5 km; +385 m / –385 m


Zaujímavosti na trase

Malé Karpaty sú najzápadnejším a najkrajnejším pohorím karpatského oblúka. Je to nevysoké stredohorské pásmo dlhé asi 100 kilometrov. Malé Karpaty začínajú v Bratislave a tiahnu sa až po Nové Mesto nad Váhom. Šírka pohoria je len 3 – 16 km. Výškové rozpätie pohoria je od 132 m n.m. na Dunaji po 768 m n.m. v najvyššom vrchu Záruby. Geologickou súčasťou Malých Karpát sú Rakúske Hainburské vrchy (Hainburger Berge) s najvyšším vrchom Hundsheimer Berg (480 m n.m.), oddelené od hlavného masívu širokým korytom Dunaja a Devínskou bránou.

Kršlenica je vrch a národná prírodná rezervácia v pohorí Malé Karpaty v podcelku Pezinské Karpaty juhovýchodne od Plaveckého Mikuláša. Rezervácia je súčasťou CHKO Malé Karpaty, na jej území platí 5. stupeň ochrany. Rezerváciu tvorí krasová Mokrá dolina a priľahlé horské svahy s unikátnymi zoskupeniami brál, ktoré sú najrozsiahlejšie v rámci Malých Karpát. Vyznačuje sa početnými krasovými javmi, ako sú jamy, škrapové polia, priepasti a jaskyne. Voľne prístupná je krátka jaskyňa Deravá skala. Vyskytujú sa tu aj niektoré vzácne druhy fauny a flóry. Kršlenica je vyhľadávanou lezeckou oblasťou.

Mon Repos sú ruiny Pálffyovskeho kaštieľa, ktorý bol Pálffyovcami využívaný so zrubovou stavbou pri poľovačkách. Po skončení tejto éry slúžil ako rekreačná chata pre turistov. V roku 1969 kaštieľ vyhorel. Zachovali sa len kamenné základy a susedná murovaná horáreň s Pálffyovskym erbom. Neďaleko sa nachádza odbočka k verejnej jaskyni Deravá Skala.