Home » Nádherné vyhliadky Zádielskej planiny

Nádherné vyhliadky Zádielskej planiny

Riedka flóra na Želiarskych lúkach

Nad obcou Háj v Hájskej tiesňave sa nachádza 10 pomenovaných vodopádov, ktoré sú až 7 metrov vysoké. Trochu vyššie nad vodopádmi sa na západnej strane tiesňavy dvíha v bralnatých svahoch výrazné údolie, tzv. Szemerce völgy so sutinovým poľom na dne. V údolí môžeme nájsť dve menšie Mrazové jaskyne. Po vystúpení na Zádielsku planinu sa napojíme na cyklookruh z Hačavy a pozrieme si vyhliadky na západe planiny a hlavne lúku, kde stál zranená anjel z filmu “Za nepriateľskou líniou”. Potom sa stočíme na juh na NCH Horné lúky a na východ NCH Zádielska tiesňava. Od križovatky Okrúhly laz zídeme popri Hájskej vyhliadke dole do Hája.

Trasa

Hájska tiesňava – údolie Szemerce völgy – kde bol zranený anjel – NCH Horné lúkyNCH Zádielska tiesňavaOkrúhly lazHájska vyhliadkaVeža na vláskuHájHájske vodopády (nepovinne)
10,5 km; +559 m / –559 m

Doprava

Stretnutie s autami o 8:30 h v Háji na turistickom parkovisku

Návrat autami z Hája


Zaujímavosti na trase

Hájske vodopády sa nachádzajú v Hájskej doline neďaleko cesty spájajúcej obce Háj a Hačavu. Na vodopády na tejto ceste poukazujú tri smerovníky. Celkove sa v tej oblasti nachádza až desať pomenovaných vodopádov. Vodopády sú vysoké 1 – 7 metrov a ich výdatnosť sa odvíja od množstva zrážok. V zimnom období vodopády veľmi často zamŕzajú a vytvárajú ľadové steny a cencúle.

Mrazová jaskyňa (480 m n.m.) je puklinovitá jaskyňa tvorená koróziou zrážkových vôd a mrazovým zvetrávaním pukliny smerom SZ – JV (sklon 80 °). Rozmery vchodu sú 1,7 x 1,4 m, maximálna výška stropu je 2,9 m. Dno je vyplnené ostrohrannou sutinou s prachom, v prednej časti je hlina a naviate lístie. Jaskyňa je bez výzdoby. Jaskyňa sa nachádza v údolí Szemerce völgy, cca 50 výškových m nad cestou vo vzdialenosti 15 m od žľabu. Vchod je dobre vizuálne identifikovateľný. V okolí rastie urastený bukový les.

Dĺžka: 6 m; GPS:N 48°38.696′ E 20°50.671′

Náučný chodník Horné lúky začína nad malebnou obcou Hačava. Na chodníku sa môžeš zoznámiť s ukážkami obhospodarovania krajiny a informáciami o živočíšstve a rastlinstve Horných lúk. V závere chodníka sa ukáže pohľad na divokú, kolmými stenami tvorenú Zádielsku tiesňavu.

Náučný chodník Zádielska tiesňava sa nachádza v Zádielskej tiesňave a na Zádielskej planine. Chodník s prírodovedným a ochranárskym zameraním otvorili v roku 1977 a naposledy zrekonštruovali v roku 2005. V dĺžke 5 km s prevýšením 350 m tvorí uzavretý okruh na trase Zádiel – Zádielska tiesňava – horáreň – Na skale – Zádiel. Chodník ukazuje charakteristické a jedinečné prírodné danosti Slovenského krasu. V závere chodník strmo klesá do Zádielu.