Home » Na Šugovskú vyhliadku okolo Zrkadlovej jaskyne

Na Šugovskú vyhliadku okolo Zrkadlovej jaskyne

Löfflerov vrch na ceste k Šugovskej vyhliadke

Obec Jasov predstavuje severovýchodný okraj Slovenského krasu. V tejto oblasti tečie potok Teplica, ktorý vteká do Jasovského rybníka. Jeden z prameňov potoka sa nazýva Veľký prameň. V oblasti Teplického lesa sa dá vystúpať na planinu okolo menšej Zrkadlovej jaskyne s vchodom, ktorý vidno už zďaleka. V tejto oblasti má túra dobrodružný charakter, pretože sa prejdeme po hrebeni cez Löfflerov vrch až na Šugovskú vyhliadku. Späť pôjdeme len po výrazných chodníkoch až do Jasova.

Trasa

Jasov Veľký prameňTeplický lesZrkadlova jaskyňaLöfflerov vrchŠugovská vyhliadkaTeplický lesJasov
18,1 km; +705 m / –705 m

Doprava

Odchod autobusom z AS KE o 7:20 h do Jasova

Návrat autobusom o 16:35 / 18:35 h z Jasova do Košíc. Príchod na AS o 17:21 / 19:23 h.


Zaujímavosti na trase

Objekt chaty štátnych lesov je ohradený pletivom a betónovými stĺpmi. Tesne za bránou v severovýchodnej časti mohutnej depresie je objekt Veľkej vyvieračky a v západnej časti depresie leží jaskyňa Gajdova štôlňa (Teplica), 8 m vyššie nad úrovňou pramennej línie vo vzdialenosti 80 m od jej okraja, vo výraznom, vodou vymletom koridore.

Zrkadlová jaskyňa je rozsadlinovo-korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 7 m. Nachádza sa v severenej časti Jasovskej planiny v nadmorskej výške 629 m n.m. v katastri obce Hačava. V okolí sa nachádzajú tri menšie jaskyne.

Dĺžka: 7 m; GPS: N 48°40.095′ E 20°55.052′

Na Jasovskej planine nie je veľa vyhliadok, ktoré by boli bežne dostupné. Šugovskú vyhliadku je vidieť z Jelenieho vrchu, ale neďaleký chodník na ňu nevyúsťuje. Záverečné desiatky metrov treba vystúpať voľne lesom. Na vyhliadkovej skale sa ukáže nádherný výhľad na Slovenské Rudohorie – od Železnej brány cez Jelení vrch, Lastovičí vrch, Kloptaň, Kojšovskú hoľu po Medzev. Na vyhliadku sa dá dostať z Jasova, Medzeva či Hája. Najkratšia trasa s najmenším prevýšením však vedie z Hačavy. Naša trasa má však dobrodružný charakter, pretože vedie okolo Zrkadlovej jaskyne cez Löfflerov vrch až na vyhliadku. Zostup z nej bude pomerne nenáročný až do cieľa.