Home » Na Šugovskú vyhliadku inak

Na Šugovskú vyhliadku inak

Rybník v blízkosti Šugov ranču

Sever Jasovskej planiny sa tiahne medzi obcami Medzev a Jasov. V tejto oblasti tečie potok Teplica, ktorý vteká do Jasovského rybníka. Jeden z prameňov potoka sa nazýva Veľký prameň. V oblasti Teplického lesa sa dá vystúpať na planinu priamo k jedinečnej Šugovskej vyhliadke. Od vyhliadky vedie strmá, ale krátka zostupová trasa k Šugovskému ranču, kde je možnosť občerstvenia v sezóne. V oblasti sú aj tri rybníky. Túra končí v obci Medzev.

Trasa

Jasov Veľký prameň Teplický les Šugovská vyhliadka Rumunský kapitán Šugov ranč Medzev
15,3 km; +688 m / -637 m

Doprava

Odchod autobusom z AS KE o 7:20 h do Jasova

Návrat autobusom o 14:24 / 16:30 h z Medzeva do Košíc. Príchod na AS o 15:20 / 17:30 h.


Zaujímavosti na trase

Jaskyňa Gajdova štôlňa (Teplica) odvodňuje podstatnú časť severného okraja Jasovskej planiny. Ide o podzemný tok vyvieračky Teplica (Nagy forrás), ktorá vyviera zo severného svahu Jasovskej planiny asi 2 km západne od Jasova nad záchytom prameňa do vodovodu vo výške 295 m n.m. Priestory rozsadlinovo-rútivej Gajdovej štôlne predstavujú svahovými pohybmi z väčšej časti zaniknutú, pôvodne fluviokrasovú, pravdepodobne bočnú vetvu jaskynného systému prameňa Teplica. O prerazenie do voľných priestorov sa zaslúžil v 20-tych rokoch 20. storočia generál a amatérsky jaskyniar Radola Gajda so svojmi vojakmi. Nadmorská výška jaskyne je 325 m n.m..

Dĺžka: 150 m; GPS: N 48°40.467′ E 20°56.706′

Objekt chaty štátnych lesov je ohradený pletivom a betónovými stĺpmi. Tesne za bránou v severovýchodnej časti mohutnej depresie je objekt Veľkej vyvieračky a v západnej časti depresie leží jaskyňa Gajdova štôlňa (Teplica), 8 m vyššie nad úrovňou pramennej línie vo vzdialenosti 80 m od jej okraja, vo výraznom, vodou vymletom koridore.

Zo Šugovskej vyhliadky vedie strmá a krátka cesta do Šugovskej doliny. V nej, okrem upravenej studničky, sa nachádza hrob rumunského kapitána, ktorý tam údajne zahynul v 2. svetovej vojne. Kapitán vypadol z transportu z pomedzi zranených vojakov a keď ho našli, už bolo neskoro. Šugovská dolina pokračuje okolo ranču a troch menších rybníkov. Do Medzeva vedie posledné stúpanie na trase lúčnatým terénom.