Home » Na Miglinc zo severu

Na Miglinc zo severu

Na planine sú nádherné škrapové polia

Obec Jasov predstavuje severovýchodný okraj Slovenského krasu. V tejto oblasti tečie potok Teplica, ktorý vteká do Jasovského rybníka. Jeden z prameňov potoka sa nazýva Veľký prameň. V oblasti Teplického lesa sa dá vystúpať na planinu priamo k jedinečnej Šugovskej vyhliadke. Od vyhliadky trasa klesá k hornému okraji doliny potoka Miglinc, kde sa nachádza starší jabloňový sad a zvyšky poľovníckeho kaštieľa. Dolinou Miglinc budeme príjemne dlhšie klesať cez rezerváciu Palanta do Drienovských kúpeľov, kde sa aktuálne nachádza dom dôchodcov a príjemná reštaurácia. Po ceste a krátkym otvoreným terénom prídeme do obce Drienovec, kde túra končí.

Trasa

Jasov Veľký prameňTeplický lesŠugovská vyhliadkaMiglinc (jabloňový sad) – Drienovské kúpeleDrienovec
17,9 km; +591 m / –667 m

Doprava

Odchod autobusom z AS KE o 7:20 h do Jasova

Návrat autobusom o 16:47 h z Drienovca do Košíc. Príchod na AS o 17:31 h.


Zaujímavosti na trase

Objekt chaty štátnych lesov je ohradený pletivom a betónovými stĺpmi. Tesne za bránou v severovýchodnej časti mohutnej depresie je objekt Veľkej vyvieračky a v západnej časti depresie leží jaskyňa Gajdova štôlňa (Teplica), 8 m vyššie nad úrovňou pramennej línie vo vzdialenosti 80 m od jej okraja, vo výraznom, vodou vymletom koridore.

Údolie Miglinc predeľuje Jasovskú planinu na južnú a severnú časť. Údolím preteká potok s rovnomenným názvom. Dolina začína pri vyvieračke s napájaním pre zvieratá – Kozej studni. Následne prechádza cez jabloňový sad, kde stál poľovnícky kaštieľ s posedom rodiny Keglevichovcov. Kaštieľ ale vyhorel a bol rozobratý pravdepodobne v povojnovom období. Dolina Miglincu, v ktorej sídlo stálo, bola jediným zdrojom vody pre celú planinu a tu vyvierajúce pramene boli aj impulzom na založenie Drienoveckých kúpeľov. Severne od nich, vo vtedajšom rozprávkovom parku rožňavského biskupa, vyvieral významný prameň Somodiforrás (Drienovecká vyvieračka). Obyvatelia a návštevníci navštevovali hlavne prameň Miglincu (dnešná Veľká Hačavská studňa), ktorý mal celoroĉne dostatok vody.