Home » Na Jelení vrch až z Jasova

Na Jelení vrch až z Jasova

Brezy pribúdajú smerom k Jeleniemu vrchu

Sever Jasovskej planiny sa tiahne medzi obcami Jasov a Medzev. V tejto oblasti tečie potok Teplica, ktorý vteká do Jasovského rybníka. Jeden z prameňov potoka sa nazýva Veľký prameň. V oblasti Teplického lesa sa dá vystúpať na planinu priamo k jedinečnej Šugovskej vyhliadke. Od vyhliadky vedie trasa krátko lesom a potom nádherným otvoreným terénom s množstvom briez cez sedlá Železná brána a Krížna poľana. Odtiaľ už len krátkym stúpaním vyjdeme na najvyšší vrch v oblasti – Jelení vrch. Z neho postupným klesaním prejdeme okolo vrchu Špičiak a dlhým klesaním zídeme do obce Medzev.

Trasa

JasovVeľký prameň Teplický lesŠugovská vyhliadkaSedlo Železná brána Sedlo Krížna poľana Jelení vrch Špičiak Medzev
21,5 km; +893 m / –842 m

Doprava

Odchod autobusom z AS KE o 7:20 h do Jasova

Návrat autobusom o 16:30 / 17:42 h z Medzeva do Košíc. Príchod na AS o 17:30 / 18:40 h.


Zaujímavosti na trase

Objekt chaty štátnych lesov je ohradený pletivom a betónovými stĺpmi. Tesne za bránou v severovýchodnej časti mohutnej depresie je objekt Veľkej vyvieračky a v západnej časti depresie leží jaskyňa Gajdova štôlňa (Teplica), 8 m vyššie nad úrovňou pramennej línie vo vzdialenosti 80 m od jej okraja, vo výraznom, vodou vymletom koridore.

Jelení vrch (947 m n.m.) leží na hranici Volovských vrchov a NP Slovenský kras. Vrch nazývaný aj Valgata dostal pomenovanie po významnom hajtmanovi Martinovi Valgatovi. Valgata tu chodil rád na poľovačky so svojou družinou. Na vrchole sa nachádza mohutná veža vysielača televíznych, rozhlasových a GSM signálov. Severný svah vrchu je v súčasnosti zalesnený, južná časť vrcholovej časti je odlesnená. Odlesnená časť vrchu, ktorú tvorí vrcholová lúka ponúka jedinečné výhľady do okolia. Vrcholové lúky a brezové háje sú posiate obrovským množstvom chránených kvetov.